Ska kommunerna ha ansvaret för förpackningsinsamlingen?

PUBLICERAD: 18 november 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Idag är det FTI som ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, men nu föreslår regeringen att ansvaret tas över av kommunerna. (Bild FTI/Angelica Söderberg)|Statsråd Per Bolund Finansmarknadsminister Bostadsminister Biträdande Finansminister
Finansdepartementet

Regeringen har nu skickat ut sin promemoria om en förbättrad förpackningsinsamling på remiss. Enligt förslaget ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen – ett ansvar som i dag ligger på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter” innehåller flera förslag, som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att den största förändringen gentemot nuvarande bestämmelser är att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen. Producenterna ska, via sina branschorganisationer, ersätta kommunerna för insamlingen. Tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna och producentansvarsorganisationerna ska göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat. En mer effektiv insamling och sortering av förpackningar från hushåll och verksamheter ökar möjligheterna till återvinning, vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och reducerar utsläppen av koldioxid.

”Vi måste ta vara på våra resurser bättre”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. (Bild Kristian Pohl/Regeringskansliet)

”Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024-2026. Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen, dvs. papper, plast, glas och metall, från hushållen ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Promemorian innehåller också förslag på nya eller förtydligande bestämmelser som genomför avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar etc.

Bakgrund till regeringens förslag är det beslut, som regeringen tog i februari i år att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet har genomförts med förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. Utredningen har också tagit fram förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven. I den dialog som internutredningen fört med aktörerna för utveckling av förslagen har Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar gemensamt lämnat över ett förslag på modell för hur ersättningen kan beräknas.

Synpunkter och svar på regeringens promemoria, som nu gått på remiss, ska vara lämnade senast den 7 februari 2022. Sammanlagt har promemorian skickats på remiss till drygt 140 svenska instanser i form av företag, kommuner, myndigheter, m fl.

Hela promemorian kan läsas/laddas ner HÄR!

Packnews bevakar ärendet och återkommer med reaktioner på regeringsförslaget. Speciellt intressant är hur FTI, som i dag ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, ställer sig till förslaget.

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620

Stora förändringar i Nordisk Bioplastförenings styrelse

När Nordisk Bioplastförening höll årsmöte den 15 mars blev det stora förändringar vid val av styrelse.
Delar av nya styrelsenx

EU vägleder kring bioplast i ramdokument

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas
kompost