Seminarium i Riksdagen

PUBLICERAD: 11 april 2014
UPPDATERAD: 11 april

 Scanfill Riksdagen - Ola Hugoson berättar

Ett 20 tal intresserade riksdagsledamöter samlades när Polykemis VD och delägare Ola Hugoson och Karl Banke från bolagets utvecklingsavdelning höll ett seminarium om det nya förpackningsmaterialet Scanfill.

-Det här var oerhört intressant att få ta del av. Det är viktigt att hushålla med jordens tillgångar. Scanfill-materialet är ett viktigt och miljövänligare material som absolut bör lyftas fram som ett gott exempel inom svenskt näringsliv, underströk Boriana Åberg (m) .

Ola Hugoson och Karl Banke bjöd på en intressant föreläsning som verkligen engagerade åhörarna.

-Det var riktigt intressant att se hur engagerade riksdagsledamöterna var. Vi fick många spännande frågor kring allt ifrån hur vår etablering i Kina fungerade till mycket initierade frågor kring Scanfill-materialet, berättar Ola Hugoson efter seminariet i Riksdagen.

Att ett 20-tal riksdagsledamöter mött upp var mycket inspirerande. Inte minst med tanke på att dagen innan hade enbart fem ledamöter tagit tillfället i akt att möte några av cheferna på Sveriges största internationella företag.

Ledamöterna diskuterade hur man i Sverige kan stimulera till att använda miljövänligare förpackningsmaterial.

– Det är självklart viktigt att finna ekonomiska incitament för att stimulera och förhoppningsvis påskynda processen som medför att vi i Sverige använder mer miljövänliga förpackningsmaterial, menade bland annat Gunilla Nordgren (m).

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, var också inne på samma linje.

– Det borde vara så att material som Scanfill skulle få någon form av ekonomisk stimulans. Hur detta skall gå till är emellertid inte helt enkelt att komma fram till. Men Scanfill-materialet är oerhört intressant och det ska bli intressant att följa materialets utveckling inom förpackningsindustrin, sa Weine Wiqvist.

Riksdagsledamöterna försökte finna lösningar för att ge de som använder material som Scanfill positiva ekonomiska incitament.

– Jag tror inte sista ordet är sagt när det gäller att finna lösningar till stimulanspaket för material som Scanfill, menade Boriana Åberg, som fick medhåll av sina riksdagskollegor oavsett partitillhörighet.

Sveriges sätt att hantera återvinningsmaterial skiljer sig ifrån bl a Danmark och Norge.

– Hade vi haft samma regler som i våra nordiska grannländer vore det enklare att lagstifta om en skattesänkning på miljövänligare förpackningsmaterial. Som vårt regelsystem ser ut i Sverige står vi inför en utmaning i frågan, menade Eva Thalén-Finné (m).

Scanfillmaterialet , som till 50 procent består av mineraler och resten av polymerer , fick i alla fall riksdagsledamöterna att applådera.

När Karl Banke gav följande exempel häpnade ledamöterna:

– Om vi ersätter de 10 000 ton polystyrenmaterial som årligen förbrukas i Sverige inom förpackningsindustrin med Scanfill-material får vi följande positiva förändringar på miljön. Vi minskar då utsläppen av koldioxid(växthusgaser) årligen med 24 000 ton.

– Dessutom sparar vi energi motsvarande 130 GWh. Vilket motsvarar 26 000 normalvillors årliga energiåtgång , eller att 100 bilister kan köra 1000 gånger mellan Ystad och Riksgränsen.

Karl Bankes exempel fick riksdagsledamöterna att diskutera vikten av förändringar inom förpackningsindustrin.

– Scanfill och den här typen av förpackningsmaterial är absolut framtiden och visar också på svenskt entreprenörskap när det är som bäst, avslutade Boriana Åberg.

 

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620