Seminarium i Riksdagen

PUBLICERAD: 11 april 2014
UPPDATERAD: 11 april

 Scanfill Riksdagen - Ola Hugoson berättar

Ett 20 tal intresserade riksdagsledamöter samlades när Polykemis VD och delägare Ola Hugoson och Karl Banke från bolagets utvecklingsavdelning höll ett seminarium om det nya förpackningsmaterialet Scanfill.

-Det här var oerhört intressant att få ta del av. Det är viktigt att hushålla med jordens tillgångar. Scanfill-materialet är ett viktigt och miljövänligare material som absolut bör lyftas fram som ett gott exempel inom svenskt näringsliv, underströk Boriana Åberg (m) .

Ola Hugoson och Karl Banke bjöd på en intressant föreläsning som verkligen engagerade åhörarna.

-Det var riktigt intressant att se hur engagerade riksdagsledamöterna var. Vi fick många spännande frågor kring allt ifrån hur vår etablering i Kina fungerade till mycket initierade frågor kring Scanfill-materialet, berättar Ola Hugoson efter seminariet i Riksdagen.

Att ett 20-tal riksdagsledamöter mött upp var mycket inspirerande. Inte minst med tanke på att dagen innan hade enbart fem ledamöter tagit tillfället i akt att möte några av cheferna på Sveriges största internationella företag.

Ledamöterna diskuterade hur man i Sverige kan stimulera till att använda miljövänligare förpackningsmaterial.

– Det är självklart viktigt att finna ekonomiska incitament för att stimulera och förhoppningsvis påskynda processen som medför att vi i Sverige använder mer miljövänliga förpackningsmaterial, menade bland annat Gunilla Nordgren (m).

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, var också inne på samma linje.

– Det borde vara så att material som Scanfill skulle få någon form av ekonomisk stimulans. Hur detta skall gå till är emellertid inte helt enkelt att komma fram till. Men Scanfill-materialet är oerhört intressant och det ska bli intressant att följa materialets utveckling inom förpackningsindustrin, sa Weine Wiqvist.

Riksdagsledamöterna försökte finna lösningar för att ge de som använder material som Scanfill positiva ekonomiska incitament.

– Jag tror inte sista ordet är sagt när det gäller att finna lösningar till stimulanspaket för material som Scanfill, menade Boriana Åberg, som fick medhåll av sina riksdagskollegor oavsett partitillhörighet.

Sveriges sätt att hantera återvinningsmaterial skiljer sig ifrån bl a Danmark och Norge.

– Hade vi haft samma regler som i våra nordiska grannländer vore det enklare att lagstifta om en skattesänkning på miljövänligare förpackningsmaterial. Som vårt regelsystem ser ut i Sverige står vi inför en utmaning i frågan, menade Eva Thalén-Finné (m).

Scanfillmaterialet , som till 50 procent består av mineraler och resten av polymerer , fick i alla fall riksdagsledamöterna att applådera.

När Karl Banke gav följande exempel häpnade ledamöterna:

– Om vi ersätter de 10 000 ton polystyrenmaterial som årligen förbrukas i Sverige inom förpackningsindustrin med Scanfill-material får vi följande positiva förändringar på miljön. Vi minskar då utsläppen av koldioxid(växthusgaser) årligen med 24 000 ton.

– Dessutom sparar vi energi motsvarande 130 GWh. Vilket motsvarar 26 000 normalvillors årliga energiåtgång , eller att 100 bilister kan köra 1000 gånger mellan Ystad och Riksgränsen.

Karl Bankes exempel fick riksdagsledamöterna att diskutera vikten av förändringar inom förpackningsindustrin.

– Scanfill och den här typen av förpackningsmaterial är absolut framtiden och visar också på svenskt entreprenörskap när det är som bäst, avslutade Boriana Åberg.

 

Läs vidare

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}