Seminarium i Riksdagen

PUBLICERAD: 11 april 2014
UPPDATERAD: 11 april

 Scanfill Riksdagen - Ola Hugoson berättar

Ett 20 tal intresserade riksdagsledamöter samlades när Polykemis VD och delägare Ola Hugoson och Karl Banke från bolagets utvecklingsavdelning höll ett seminarium om det nya förpackningsmaterialet Scanfill.

-Det här var oerhört intressant att få ta del av. Det är viktigt att hushålla med jordens tillgångar. Scanfill-materialet är ett viktigt och miljövänligare material som absolut bör lyftas fram som ett gott exempel inom svenskt näringsliv, underströk Boriana Åberg (m) .

Ola Hugoson och Karl Banke bjöd på en intressant föreläsning som verkligen engagerade åhörarna.

-Det var riktigt intressant att se hur engagerade riksdagsledamöterna var. Vi fick många spännande frågor kring allt ifrån hur vår etablering i Kina fungerade till mycket initierade frågor kring Scanfill-materialet, berättar Ola Hugoson efter seminariet i Riksdagen.

Att ett 20-tal riksdagsledamöter mött upp var mycket inspirerande. Inte minst med tanke på att dagen innan hade enbart fem ledamöter tagit tillfället i akt att möte några av cheferna på Sveriges största internationella företag.

Ledamöterna diskuterade hur man i Sverige kan stimulera till att använda miljövänligare förpackningsmaterial.

– Det är självklart viktigt att finna ekonomiska incitament för att stimulera och förhoppningsvis påskynda processen som medför att vi i Sverige använder mer miljövänliga förpackningsmaterial, menade bland annat Gunilla Nordgren (m).

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, var också inne på samma linje.

– Det borde vara så att material som Scanfill skulle få någon form av ekonomisk stimulans. Hur detta skall gå till är emellertid inte helt enkelt att komma fram till. Men Scanfill-materialet är oerhört intressant och det ska bli intressant att följa materialets utveckling inom förpackningsindustrin, sa Weine Wiqvist.

Riksdagsledamöterna försökte finna lösningar för att ge de som använder material som Scanfill positiva ekonomiska incitament.

– Jag tror inte sista ordet är sagt när det gäller att finna lösningar till stimulanspaket för material som Scanfill, menade Boriana Åberg, som fick medhåll av sina riksdagskollegor oavsett partitillhörighet.

Sveriges sätt att hantera återvinningsmaterial skiljer sig ifrån bl a Danmark och Norge.

– Hade vi haft samma regler som i våra nordiska grannländer vore det enklare att lagstifta om en skattesänkning på miljövänligare förpackningsmaterial. Som vårt regelsystem ser ut i Sverige står vi inför en utmaning i frågan, menade Eva Thalén-Finné (m).

Scanfillmaterialet , som till 50 procent består av mineraler och resten av polymerer , fick i alla fall riksdagsledamöterna att applådera.

När Karl Banke gav följande exempel häpnade ledamöterna:

– Om vi ersätter de 10 000 ton polystyrenmaterial som årligen förbrukas i Sverige inom förpackningsindustrin med Scanfill-material får vi följande positiva förändringar på miljön. Vi minskar då utsläppen av koldioxid(växthusgaser) årligen med 24 000 ton.

– Dessutom sparar vi energi motsvarande 130 GWh. Vilket motsvarar 26 000 normalvillors årliga energiåtgång , eller att 100 bilister kan köra 1000 gånger mellan Ystad och Riksgränsen.

Karl Bankes exempel fick riksdagsledamöterna att diskutera vikten av förändringar inom förpackningsindustrin.

– Scanfill och den här typen av förpackningsmaterial är absolut framtiden och visar också på svenskt entreprenörskap när det är som bäst, avslutade Boriana Åberg.

 

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx