SCA blir två divisioner – omorganiserar inom hygien

PUBLICERAD: 30 augusti 2015
UPPDATERAD: 25 januari

”Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad effektivitet|innovationstakt och lönsam tillväxt för vår globala hygienverksamhet”|säger VD och koncernchef Magnus Groth.|Don Lewis blir chef för Away from Home Professional Care.|Affärsenheten Incontinence Care kommer att ledas av Margareta Lehmann.

I globala hygien- och skogsindustrikoncernen SCA kommer cirka 85 procent av omsättningen från hygienverksamheten. I ett pressmeddelande skriver företaget att man för att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner: en Hygiendivision och en Skogsindustridivision.
För att öka tillväxten, innovationstakten och för att stärka konkurrenskraften ytterligare inom hygienverksamheten, kommer SCA dessutom den 1 januari 2016 att genomföra en omfattande vidareutveckling av hygienorganisationen.

Inom hygiendivisionen kommer verksamheterna inom mjukpapper för storförbrukare och inom inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika att omorganiseras till två affärsenheter som får beteckningarna ”Away from Home Professional Care” och ”Incontinence Care”. 

Chef för Away from Home Professional Care blir Don Lewis, som i dag är chef för SCA Americas. Affärsenheten Incontinence Care kommer att ledas av Margareta Lehmann, idag chef för SCA Incontinence Care Europe

Vidare blir Latinamerika en ny affärsenhet med namnet SCA Latin America, som kommer att ledas av Pablo Fuentes, idag Vice President SCA Latin America. 

Affärsenheterna Global Hygiene Supply Tissue och Global Hygiene Supply Personal Care stärks genom ett direkt personalansvar för respektive produktionsverksamhet. 

Inom hygiendivisonen kommer dessutom att inrättas en projektorganisation med uppgift att optimera och effektivisera logistikflöden. Projektorganisationen kommer att ledas av Sune Lundin, idag chef för SCA Away from Home Professional Hygiene Europe. Sune Lundin kommer även fortsättningsvis att ingå i koncernledningen och rapportera till VD och koncernchef. 

”Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad effektivitet, innovationstakt och lönsam tillväxt för vår globala hygienverksamhet, som idag utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning”, säger Magnus Groth, VD och koncernchef i SCA.

Vad gäller Skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark, som idag ägs av SCA, att sammanföras i en och samma division. Beslut har även tagits att investera i ökad kapacitet för massaproduktion inom skogsindustriverksamheten.

För att möta den ökade efterfrågan på massa har SCA tagit beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå.. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430.000 ton till cirka 900.000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder kronor under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018. 

”Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal”, säger Magnus Groth.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax