Satsar på spårbarhet i produkter

PUBLICERAD: 24 januari 2022
UPPDATERAD: 24 januari

Trioworld väljer spårbarhetscertifieringen RecyClass för att ge kunder ökad transparens på sina förpackningslösningar av polyetenfilm.
– Vi vill kunna visa för våra kunder att det vi påstår är sant, säger Oskar Karlsson, inköps- och hållbarhetschef på företaget.

Packnorth har tidigare skrivit om att koncernen har som mål att öka andelen återvunnen plast i sina produkter, i synnerhet PCR (Post-Consumer Recyclates). Det är plastförpackningar som använts för sitt avsedda syfte och sedan återvunnits.

Utvärderat olika certifieringar

Trioworld har nu valt certifieringen RecyClass för att kunna påvisa andelen PCR (Post-Consumer Recyclates) i sina produkter. Enligt företaget har de gjort en noggrann granskning av olika certifieringar innan valet till slut föll på RecyClass.

Styrka PCR-innehåll

I utvärderingsarbetet har IVL Svenska Miljöinstitutet bistått företaget.

– Det var viktigt för oss att certifieringsprogrammet var produktspecifikt eftersom vi ville kunna styrka PCR-innehållet för våra kunder i den produkt de använder. Vi ville även ha en certifiering som tydligt separerar PCR från PIR (Post-Industrial Recyclates) och som är både lättillgänglig och enkel att förstå för alla våra kunder, förklarar Oskar Karlsson.

— Genom att använda RecyClass spårbarhetscertifiering för återvunnen plast har vi en tredjepartsförsäkran om PCR-innehållet i de produkter vi certifierar.

Tre produktionsställen klara

Tre av Trioworlds produktionsenheter har redan utfört den obligatoriska certifieringsrevisionen. Fler är planerade till början av 2022.

– Det finns ett stort intresse bland våra kunder och många av våra produktionsenheter vill bli certifierade så snart som möjligt.

Läs vidare

Ny svensk forskning möjliggör att pappersfiber kan återvinnas fler gånger

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.
BjornSjostrand-900

Sulapacs biomaterial i lyxiga franska kosmetikaförpackningar

Finska Sulapac Oy med sitt uppmärksammade egenutvecklade biomaterial, som ersätter oljebaserad plast, fortsätter sin satsning inom kosmetikområdet, nu senast med en serie lyxiga förpackningar i ett samarbete med franska företag.
sulapac-lock-utvaldx

Nestes bioråvara blir till bioPET-flaskor hos japanska Suntory

Den finska petroleumkoncernen Neste har inlett samarbete med japanska dryckesföretaget Suntory om produktion av dryckesflaskor i biobaserad PET. Ytterligare två andra företag ingår i samarbetet.
neste-suntory-utvaldx

Bioplastproduktionen tar fart igen

I samband med sin årliga konferens i Berlin presenterade European Bioplastics 2023 års statistik plus prognos för marknadsutvecklingen under tiden fram till år 2028.
bow

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning