Satsar på att utveckla ”grönt” grafen som förpackningsbarriär

PUBLICERAD: 18 november 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Bright Day Graphenes VD Malin Alpsten (till höger) och företagets teknikchef Anna Carlsson (t.v.) ser fram emot att få utveckla sitt gröna grafen som förpackningsbarriär. (Bild Bright Day Graphene)

Stockholmsbaserade företaget Bright Day Graphene har utvecklat en unik process för att producera världens första miljövänliga grafen. Nu har företaget tillsammans med RISE fått 2,5 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att utveckla kommersiella tillämpningar med sitt ”gröna” grafen. Bland annat ska man tillsammans med OptiPack i Sunne titta på grönt grafens potential som förpackningsbarriär.

Grafen – det nya
supermaterialet

Grafen  /grafén/ [gra’feːn] är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt. Atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster, vilket ger materialet ett antal unika egenskaper utöver de som delas med grafit. Det är böjligt och mycket lätt, ett flak på en kvadratmeter väger bara 0,77 mg. (Källa Wikipedia)

Bright Day Graphene skriver i ett pressmeddelande att deras gröna grafen är hållbart och har unika egenskaper, som möjliggör en ny generation av applikationer.

I Vinnovas utlysning ”Hypotesprövning BioInnovation steg 1” har Bright Day Graphene i samarbete med RISE under ett halvår utvecklat sin produktionsprocess, ett projekt som varit mycket framgångsrikt. Nu går man vidare genom att titta på applikationer i ”Hypotesprövning BioInnovation steg 2”. Tillsammans med sina partners RISE, OptiPack (fd Mondi) och Alfa Laval har Bright Day Graphene bildat ett projektkonsortium för att genomföra projektet, som de kallar ’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’, och som nu alltså har beviljats 2,5 miljoner kronor från Vinnova.

”Att ha fått finansiering till detta projekt känns väldigt roligt. Projektet är ett fantastiskt tillfälle för oss att utforska nya, spännande områden, där vårt gröna grafen kan skapa nya möjligheter och en grönare framtid”, säger Malin Alpsten, VD på Bright Day Graphene.

I projektet ska man tillsammans med RISE förbättra ett försteg till produktionsprocessen för att göra den mer effektiv både resursmässigt och kostnadsmässigt och tillsammans med övriga partners ska man utforska det gröna grafenets möjliga applikationsområden.

”Projektet ’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’ har resulterat i två spår och det ena spåret handlar om att titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär tillsammans med företaget OptiPack. Projektet innebär en möjlighet för OptiPack att nå sin målsättning att kunna erbjuda produkter med 100 procent förnyelsebart innehåll, vilket är starkt efterfrågat hos kunderna”, berättar Malin Alpsten.

”Vi på OptiPack tror på en hållbar och cirkulär morgondag. Vår mission är att påskynda övergången till en framtid, där förpackningar är en del av ett slutet kretslopp. Vi vill främja användning av växtbaserad råvara så långt det är möjligt. Våra produktlösningar är utformade för att ge kunderna värde från hållbara material för förpackningstillämpningar”, kommenterar Ulrik Fauhlér, VD på OptiPack.

Det andra spåret handlar om att, tillsammans med Alfa Laval, utforska möjligheten att genom en beläggning med grönt grafen skapa en antibakteriell yta. En sådan yta är intressant inom alla områden, där man vill undvika biofouling i havsvatten, inom livsmedel, geotermisk och andra processindustrier. Biofouling, eller biologisk nedsmutsning, som det också kallas, är ackumulering av mikroorganismer, växter, alger eller små djur på våta ytor, som har en mekanisk funktion, vilket orsakar strukturella eller andra funktionsbrister.

Projektet kommer också att göra en marknadsstudie för dessa nya applikationsområden, samt ta fram en hållbarhetsanalys för hela det gröna grafenets livscykel.

———————————————-
BioInnovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Satsningen erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt, som visat sig lyckosamma, kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy