Särskilde utredaren kräver:Inget BPA i livsmedelsförpackningar!

PUBLICERAD: 19 januari 2015
UPPDATERAD: 25 januari


Människors exponering för det hormonstörande ämnet bisfenol A (även kallat BPA) måste minska. Regeringens särskilde utredare Anders Turesson (bilden) föreslår att bisfenol A snarast förbjuds från användning i kvitton samt att det före år 2020 fasas ut från ytskikt i exempelvis förpackningar, som kommer i kontakt med livsmedel.
Det skriver regeringen, som nu också överlämnat betänkandet ”Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad användning” till klimat- och miljöminister Åsa Romson.


Särskilde utredaren Anders Turessons uppdrag har varit att kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas. I betänkandet slå Anders Turesson fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället.

”Utredningen visar att det går att avsevärt minska människors exponering för bisfenol A. För att lyckas med det krävs dock att ämnet tas bort från kvitton så snart som möjligt. Dessutom bör ämnet tas bort från de ytskikt som finns på insidan av mat- och dryckesförpackningar av metall så fort som möjligt men allra senast till år 2020”, säger Anders Turesson.

Enligt Anders Turesson bör användning av bisfenol A i termopapper, det vill säga kvitton och biljetter, helt förbjudas. Sverige bör dock invänta den pågående EU-processen, som kan komma att leda till ett förbud på EU-nivå. Om så inte sker bör Sverige undersöka möjligheten att införa ett nationellt förbud.

Regeringen bör också formulera ett mål om att bisfenol A ska vara borta från ytskikt i kontakt med livsmedel före 2020. Därigenom får alla aktörer en tydlig tidsram och skälig tid för omställning. Utfasningen kan komma att kräva lagstiftning. Regeringen bör dock även här avvakta utfallet av pågående EU-processer. Bland annat kan en uppgradering av bisfenol A i fråga om dess påverkan på fortplantningsförmågan leda till nya möjligheter att på EU-nivå reglera användningen av ämnet.

Dessutom bör utvecklingen av branschens egna åtgärder för att minska användningen av bisfenol A utvärderas. Regeringen bör därför fastställa en kontrollstation den 1 juli 2017. Vid den tidpunkten kan regeringen bedöma om det behövs nationell lagstiftning och hur denna i så fall bör utformas, mot bakgrund av den frivilliga utfasningen och utvecklingen av regelverken inom EU.

Faktainfo:
Bisfenol A är ett ämne som har en bred användning i samhället, främst vid tillverkning av plaster och epoxi. Det förekommer bland annat i ytskikt i konservburkar, varifrån det kan vandra ut i maten, och i kvitton och biljetter. Låga halter av bisfenol A påträffas i nästan alla urin- och blodprov från människa vilket tyder på att vi är kontinuerligt exponerade för ämnet.
Bisfenol A är hormonstörande och reproduktionsstörande. Kvinnor i fertil ålder, barn och ungdomar anses vara särskilt känsliga för hormonstörande effekter. Det finns dock olika uppfattningar om vilka effekter som är relevanta för människors hälsa och vid vilka halter dessa effekter kan uppstå.
I dag finns ett förbud inom EU mot bisfenol A i nappflaskor. Sverige har även ett förbud mot bisfenol A i lock till barnmatsburkar.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex