Två av Sveriges mest hållbara varumärken, Polarbröd och ICA, blir nya partners i projektet Närodlad Plast. Det är ett samarbete mellan nordiska företag som innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast – från skog till förpackning.

Målet med projektet Närodlad Plast är att utvärdera möjligheterna att med samarbete mellan alla aktörer i kedjan tillverka plast från skogsråvara i Sverige.

– Polarbröd strävar efter en hållbar tillgänglighet. För oss betyder det rätt bröd, på rätt plats, i rätt tid – med fossilfria transporter och emballage. Vi värnar om sunda affärer här och nu men också i framtiden. Vi vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot uthållig försörjning. Därför har vi bland annat investerat i vår egen vindkraft och är nu helt självförsörjande på förnybar el. Vår målsättning är också att våra förpackningar ska vara kretsloppsanpassade eller fossilfria, det är en självklarhet för oss att vara med i det här projektet och bidra till skapandet av den här värdekedjan, säger Johan Granberg, Inköps- och Logistikchef på Polarbröd.

– ICAs ambition är att vara ledande på ansvarsfullt företagande, därför känns det extra spännande att delta i detta innovativa arbete som syftar till att utreda möjligheten att producera växtbaserad plast i Sverige. Det är en helt ny industri som både kan skapa miljönytta och ekonomiska fördelar, säger Maria Smith, chef för miljö och socialt ansvar på ICA.

Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av fossila råvaror, även om till exempel polyeten lika gärna kan tillverkas av bio-baserade råvaror med mycket mindre klimatpåverkan. Allt fler går över till bio-baserad plast, men idag tillverkas nästan all bio-polyeten av sockerrör i Brasilien. Ännu finns ingen industriell produktion av bio-polyeten som har sitt ursprung i skogen, något som SEKAB och de andra företagen i Närodlad Plast vill ändra på. Genom att ta tillvara sidoprodukter från skogsbruket och använda som råvara för förädling skapar projektet en värdekedja, hela vägen från skogen till färdiga produkter som bärkassar eller korkar till mjölkkartonger.

– Vi blir allt fler som vill påverka utvecklingen i rätt riktning. Det är roligt att många konsumentnära företag inser vikten av en långsiktig omställning till en hållbar produktion av plast, gjord på bioråvara från svenska skogar, säger Ylwa Alwarsdotter, ansvarig för strategisk marknadsutveckling på SEKAB.

Efterfrågan på bioplast ökar och det är inte enbart tillverkande företag som prioriterar att göra produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt. Det är också något som kunder och konsumenter kräver i allt större utsträckning:

-De svenska konsumenternas medvetenhet om hållbarhetsfrågor är mycket hög och vilja att göra hållbara val ökar ständigt. Vi ser det gemensamma arbetet med Närodlad Plast som ett led i att möta denna efterfrågan och att kunna stödja våra kunder i att göra hållbara val, utvecklar Maria Smith.

Övriga projektmedlemmar i samarbetet är Sveaskog, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast, Tetra Pak, NorgesGruppen och SP Processum. SP Processum är också huvudfinansiär till samarbetsprojektet.

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 42 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 382 anställda. 2013 omsatte företaget 811 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

Utstickarpriset 2014

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera innovation och hållbarhet och då vann arkitekten Margrit Kennedy och ekonomen Bernard Lietaer för sitt ifrågasättande av något så grundläggande som pengarnas funktion. När priset delades ut för andra gången 2013 var temat ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. Ellen MacArthur vann 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi och en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes insikter springer ur upplevelserna som jordenruntseglare, där överlevnad just handlar om att kunna hushålla med begränsade resurser. När priset i år ska delas ut för tredje gången premieras en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Utstickare är en stans som skär ut brödkakor ur degen. Utstickare lämnar ett avtryck i både degen och historien.