Så slänger du soporna rätt

PUBLICERAD: 22 mars 2017
UPPDATERAD: 24 januari
Myterna om hushållssopor och hur de ska återvinnas är många.

Det finns luckor i svenskarnas kunskaper om återvinning av hushållssopor, visar en ny rapport. Har du koll?

En ny undersökning visar att svenskar saknar en hel del kunskaper om återvinning av hushållssopor.

Det finns luckor i svenska folkets kunskaper om skräp och sopsortering, visar en ny undersökning som Konsumentföreningen Stockholm låtit Novus genomföra. En fråga som ställs är om en livsmedelsförpackning ska rengöras innan den lämnas till återvinning. Svaret är nej – kladdiga förpackningar stör inte återvinningsprocessen. Däremot tror sex av tio svenskar att så är fallet, trots att det alltså är en seglivad myt. Däremot ska förpackningarna i alla fall tömmas. Annars kan de väga för mycket och hamna fel eftersom sorteringen är automatisk och baseras på förpackningens vikt.

Hur sorterar man en förpackning tillverkad av två olika material? På frågan svarar 55 procent rätt – att man ska sortera på det viktdominerande materialslaget. Så många som sju av tio tror inte att man som konsument måste sortera sitt hushållsavfall, trots att så är fallet. Endast förpackningar och tidningar får lämnas på återvinningsstationerna, det har 35 procent koll på. Biobaserad plast bryts inte ned i naturen, men det tror fyra av tio (39 procent) svenskar.

Trots att det inte är tillåtet tror fyra av tio svenskar att det är okej att slänga dricksglas och fönsterglas i insamlingsbehållaren för glasförpackningar. Hushållens soppåsar går till förbränning – det har 77 procent koll på.  Klädkedjornas insamlade kläder blir sällan nya kläder, ändå tror 67 procent detta. Att skräpet i havet kommer från land har de flesta kännedom om, 84 procent. Vidare går det bra att återvinna såväl mjuk som hård plast, det känner 84 procent till. Och sex av tio har tydligen lärt sig att bomullskassen inte är den miljömässigt bästa kassen.

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år och baseras på totalt 1018 webbintervjuer.  Hela undersökningen återfinns i rapporten Myter om skräp – vad kan svenskarna om skräp och återvinning.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx