RISE konsolideras och blir ensam ägare till Innventia

PUBLICERAD: 10 april 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Pia Sandvik blir ny VD i RISE.

RISE (Research Institutes of Sweden) konsolideras och övertar industriägarnas aktier i forskningsinstituten Innventia och Swedish ICT samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Samtidigt utses Pia Sandvik till ny VD i RISE.
Med åtgärderna bildar RISE ett sammanhållet forskningsinstitut, med syfte att ytterligare stärka RISE:s förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner.

De 13 industriägarna i SP, Swedish ICT och Innventia har per den 1 april 2016 överlåtit sina aktier i respektive institut till RISE, som därmed blir ensam ägare till forskningskoncernen.

Parallellt genomförs organisationsförändringar i RISE, vilka tillsammans med aktieöverlåtelserna bidrar till en mer kraftfull intern samordning avseende bland annat kunderbjudande, strategiutveckling, och RISE:s synlighet i viktiga intressentgrupper. Det fortsatt nära samarbetet mellan RISE och industriägarna och industrins strategiska inflytande på forskningen säkerställs genom nyinrättade forskningsråd.

”Med en sammanhållen organisation stärks RISE:s förmåga att med snabbhet och flexibilitet möta nya behov inom industrin, exempelvis industrins behov av branschöverskridande forskning. RISE ska fortsätta växa och bli en ännu starkare och konkurrenskraftig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem med en stark leverans till svenskt näringsliv”, kommenterar Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE.

Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso, och industriägarrepresentant i Innventia, kommenterar:
”För oss är det viktigt att institutssektorn har hög kompetens och ett relevant erbjudande till industrin. Den förmågan stärks med den konsolidering som nu genomförs.”

För att förstärka den verkställande ledningen i RISE och ytterligare förbereda bolaget för nästa utvecklingssteg, föreslår styrelsen att Pia Sandvik utses till ny VD.
Pia Sandvik är i dag VD på Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande i RISE. Hon efterträder Olof Sandén från och med 1 juli 2016 efter sedvanliga MBL-förhandlingar. Olof Sandén övergår då till en roll som vice VD.

”Jag ser med glädje och ödmjukhet fram emot uppdraget att få leda arbetet med implementering av den nya organisationen och realisera de gemensamma förbättringarna, som våra kunder efterlyser”, säger Pia Sandvik.

För Innventias del fortsätter verksamheten som vanligt gentemot bolagets kunder. Innventia har ju nyligen genomfört en egen organisationsförändring (läs HÄR) med inriktning på bioekonomi och den förändringen harmonierar väl med strategiarbetet i RISE, där bioekonomi är ett identifierat viktigt område.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432