Resurssmarta förpackningar ska ge minskat matsvinn

PUBLICERAD: 28 maj 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Enligt Naturvårdsverket slängs årligen cirka en miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen.|”Att aktörer från hela kedjan nu vill samverka är ett riktigt drömprojekt”|säger Helén Williams.

Forskningsinstitutet Innventia är koordinator i ett unikt svenskt samverkansprojekt, som ska leda till minskat matsvinn med hjälp av resurssmarta förpackningslösningar, som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument och som bidrar till minskat resursslöseri. 

Av maten, som produceras, förstörs eller slängs upp emot 50 procent. Med matsvinn avses onödigt matavfall, dvs. sådant som hade kunnat äta,s om det hanterats annorlunda.
Enligt Naturvårdsverket slängs årligen cirka en miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen. Med förpackningar, som skyddar varan och hjälper konsumenten hantera varan på bästa sätt, skulle matsvinnet kunna minska.

Projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” ska utveckla nya innovativa förpackningslösningar som reducerar svinnet längs hela värdekedjan från livsmedelsproducent till konsument. Lösningarna ska optimeras på systemnivå, så att ingen del av kedjan optimeras på bekostnad av någon annan del. För att ta detta helhetsgrepp har Innventia samlat ett unikt konsortium med deltagare längs hela kedjan; material- och förpackningsproducenter, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandeln, myndigheter, institut och högskolor med 
forskaren Helén Williams vid Karlstad universitet i spetsen, återvinningsföretag samt Konsumentföreningen Stockholm.

”Att aktörer från hela kedjan nu vill samverka för att reducera matsvinnet i alla led är ett riktigt drömprojekt”, säger Helén Williams, som också kommer att delta som delprojektledare. 

I den workshop, som arrangerades i den inledande fasen – steg 1 i Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” – förra året, framkom att många aktörer inte hade tillräcklig kunskap och kännedom om andra delar i kedjan.
När projektet nu går vidare i steg 2 blir en viktig del att kartlägga svinn och förbättringspotential i hela värdekedjan. För att göra detta kommer bland annat etnografiska studier hos konsumenter att genomföras. Dessa kommer att ge svar på hur livsmedel hanteras i hemmet och förbättringsmöjligheter hos förpackningar, för att skydda produkten, kommunicera, och tillvarata resurserna på bästa sätt.

Tillsammans med tre livsmedelsproducenter kommer tre olika prototyper att tas fram som konkreta exempel på hur förpackningen både kan bidra till ökat utnyttjande och göra livsmedels- och förpackningsindustrin mer resurseffektiv. Prototyperna utvecklas för att bygga kunskap, som kan komma att appliceras på helt andra produkter. Eftersom två tredjedelar av alla förpackningar används inom livsmedels- och dryckesindustrin, kommer resultaten att på sikt kunna beröra miljontals användare.
För företagen, som medverkar i projektet, blir de nya effektivare förpackningarna också ett konkret resultat i arbetet för en hållbar utveckling, som också kan vara varumärkesstärkande.

”Genom att ta fram prototyper får företagen konkreta exempel att visa upp. Generell kunskap räcker inte för att skapa innovation. Vår ambition är att utveckla reella förpackningslösningar och visa på förpackningens faktiska betydelse för att förhindra att svinn uppstår. Då skulle vi börja tala om förpackningen som en miljöhjälte”, säger Kristina Wickholm, som leder projektet.

I projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” ingår Innventia (koordinator), Karlstad Universitet, BillerudKorsnäs, Electrolux, Orkla, Santa Maria, Axfood, Pacsystem, Trioplast, Flextrus, Arta Plast, Naturvårdsverket, Konsumentföreningen Stockholm, Ragn-Sells och SP.
Vinnova stödjer det 2-åriga projektet med 4,7 miljoner och deltagande företag finansierar med lika mycket.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax