Regeringen vill minska vår förbrukning av plastbärkassar

PUBLICERAD: 3 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för hur vi ska minska förbrukningen av plastbärkassar i Sverige.

Den svenska regeringen skriver i ett pressmeddelande från miljö- och energidepartementet att man vill minska förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. Regeringen har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för hur en sådan minskning ska kunna uppnås. I verkets uppdrag ingår dock inte att föreslå skatt på plastbärkassar.
Regeringen följer därmed de gemensamma EU-regler, som antogs 2014,  för att begränsa förbrukningen av tunna plastbärkassar. Avsikten är att minska nedskräpningen av plast i haven och samtidigt använda plastresurserna på ett mer effektivt sätt.

”Sverige har en hög ambition i arbetet med att förebygga plastföroreningar. Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden”, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson

Större plastpartiklar orsakar olika slags skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i livsmedel. Vidare kan mikropartiklar bidra till ökad exponering för farliga kemikalier genom att dessa binds till partiklarna. Regeringen anser att det är viktigt att motverka plastföroreningar i haven. 

Naturvårdsverket ska inom uppdraget ha en nära dialog med framför allt dagligvaruhandeln och detaljhandeln för att möjliggöra att dessa kan bidra till att utveckla åtgärder för att minska användningen av plastbärkassar. I uppdraget ingår inte att föreslå en skatt på plastbärkassar.

I EU-direktivet, som antogs 2014, kan man bland annat läsa att med ”tunna plastbärkassar” avses plastkassar med en väggtjocklek under 50 mikrometer. Enligt EU utgör sådan tunna plastbärkassar den största delen av det totala antalet plastbärkassar, som förbrukas inom unionen, och dessa bärkassar återanvänds mindre ofta än tjockare plastbärkassar. Tunna plastbärkassar blir därför avfall snabbare och orsakar på grund av sin låga vikt mer nedskräpning.

I direktivet konstateras också: ”materialåtervinningsgraden för tunna plastbärkassar ligger för närvarande på mycket låga nivåer och kommer på grund av en rad praktiska och ekonomiska svårigheter sannolikt inte att nå några högre nivåer under den närmaste framtiden. … Plastbärkassar tjänar fler syften och förbrukningen av sådana kommer att fortsätta i framtiden. För att säkerställa att de plastbärkassar som behövs inte hamnar som avfall i miljön bör lämpliga åtgärder genomföras och konsumenterna informeras om korrekt avfallsbehandling.”

”Förbrukningen av plastbärkassar varierar avsevärt inom unionen beroende på skillnader i konsumtionsmönster, miljömedvetenhet och hur effektiva politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar”, konstateras det också i direktivet.

———————————————
N.B.: Den typ av plastbärkassar, som svensk livsmedels- och detaljhandel säljer till kunderna och som används för att bära hem varor i, har i regel en väggtjocklek på 50 – 35 mikrometer och klassificeras därför som ”tunna plastbärkassar”, liksom sådana gratispåsar, som ofta finns vid frukt- och grönsaksdiskar, och som har en väggtjocklek på 35 mikrometer eller mindre.
Plastbärkassar tjockare än 50 mikrometer omfattas inte av EU-direktivet – sådan plastkassar tillhandahålls av exempelvis klädbutiker o likn.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex