Raka spåret in i bioplastframtiden

PUBLICERAD: 1 oktober 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Bioplast konferens

Bioplaster är ett hett område, där det satsat intensivt både kommersiellt och forskningsmässigt. Kraftigt ökande produktionsvolymer och nya plaster med unika egenskaper står på agendan – med helt nya möjligheter i en hållbar framtid. I Lund speglas utvecklingen i en endagarskonferens den femte november.

Dagens allt bättre tekniska möjligheter matchar en ökande flora av råvaruplattformar – skogsråvara, avloppsvatten och hushållsavfall, kolhydrater och proteiner är några av framtidens viktiga råvarukällor och listan kan i framtiden göras betydligt längre. Här finns med andra ord en spännande potential att utforska och utveckla.

Den globala produktionskapaciteten ligger idag runt drygt 1,7 miljoner ton bioplaster, med en imponerande tillväxt på 250 procent bara under de senaste fem år. Enskilt största plasterna är biobaserad polyeten, tätt följt av polyestrarna PET, PLA och PHA. Men konstruktionsplasterna blir allt fler. Bland de drivande applikationsområdena för bioplaster är förpackningsindustrin, men fordonsindustrin blir allt aktivare i takt med att högpresterande bioplaster utvecklas.

För att ge en ögonblicksbild av läget för bioplaster, både i Sverige och i övriga världen, har Polymercentrum initierat ett välmatat seminarium den femte november i Lund tillsammans med bland andra Cefur, IKEM, Polymercentrum, SPIF, och Produktutveckling/Lunds Tekniska Högskola.

Under dagen beskrivs nya möjligheter och senaste nytt på miljösidan med aktuella återvinningsfrågor. Likaså berörs spännande möjligheter inom hampabaserade biokompositer och dagen speglar även kraftfulla utmaningar som exempelvis möjligheterna med superstark nanokristallin cellulosa.

En riktig heldag med andra ord, som ger en god bild av vad framtiden kommer att kunna erbjuda inom bioplastområdet. Och det minst lika spännande är att komma samman för att lära mer och att undersöka vilka vägval och samarbetsformer som finns – allt för att fånga utmaningarna på ett både affärsmässigt och långsiktigt hållbart sätt.

Läs vidare

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy