Produktionsproblem hos BillerudKorsnäs

PUBLICERAD: 6 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

BillerudKorsnäs har haft omfattande produktionsstörningar vid Frövi Bruk efter ombyggnad av kartongmaskinen KM5.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att bolagets resultat för fjärde kvartalet 2015 påverkas negativt av produktionsproblem och ökade underhållskostnader. Produktionsstörningarna har främst uppstått vid bruken Frövi och Gruvön.
Hittills under kvartalet har kostnaderna för problemen uppgått till cirka 165 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalets periodiska underhållsstopp har bolaget gjort omfattande ombyggnationer av kartongmaskinen KM5 i Frövi. Ombyggnationerna syftar till att öka produktionskapaciteten för att stödja affärsområde Consumer Boards volymtillväxt. Vid uppstart efter ombyggnationen har kartongmaskinen drabbats av omfattande oförutsägbara tekniska störningar, vilket inneburit en ojämn produktionsvolym och stora produktionsförluster.

Även pappersmaskinen PM6 i Gruvön har haft vissa mindre tekniska problem under kvartalet, vilka påverkar kvartalets resultat negativt. Och vid produktionsenheten i Gävle har kostnaderna för underhållsstoppet, som genomfördes under tredje kvartalet, även påverkat fjärde kvartalet.

Sammantaget har kostnaderna hittills i kvartalet ökat med cirka 165 miljoner kronor, jämfört med ett normalt produktionsläge.

BillerudKorsnäs skriver att produktionen i Gävle och Gruvön nu löper enligt plan och att inga påföljande problem förutses.  Under början på december har KM5 i Frövi producerat bättre och förväntas stabiliseras under återstående del av året.

”Vi brukar inte kommentera mindre produktionsproblem, men de har nu varit av sådan omfattning, att de får stor påverkan på kvartalets resultat. Situationen är självklart inte tillfredsställande, men vi gör investeringar för att möta tillväxten på marknaden och vid större ombyggnationer kan inkörningsproblem uppstå. Vi ser inga förändringar av de underliggande drivkrafterna i vår marknad, utan ser fortsatt positivt på det långsiktiga marknadsläget och vår strategi för hållbar och lönsam tillväxt ligger fast, enligt vad vi kommunicerade under kapitalmarknadsdagen. Dock kommer vi nu under en period framöver att fokusera på att stabilisera främst KM5 i Frövi för att säkra volymtillväxten. Vi står fast vid våra tidigare marknadsutsikter och det enda segment, där vi temporärt förväntar oss viss nedgång i efterfrågan och lokala priser, är inom säckpappersegmentet. I övrigt i fjärde kvartalet ser vi bara normala säsongsmässiga variationer och sannolikt den temporära ´decembereffekten´, som de långa helgerna medför i slutet av året”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy