Prestigefyllt erkännande till Metsä Board

PUBLICERAD: 28 oktober 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Kyro bruk i Finland – ett av flera Metsä Boards-bruk där man effektiviserat användningen av vatten i produktionen.

Finska kartongproducenten Metsä Board har som ett av endast åtta globala företag kommit in på miljöorganisationen CDP:s globala Water A-lista. Listplaceringen innebär ett erkännande för Metsä Boards ansvarsfulla och hållbara sätt att använda vatten.
På listan finns företag, som är på god väg med arbetet att på ett hållbart sätt använda vatten. Listan har tagits fram av CDP på uppmaning av 617 investerare med tillgångar på totalt 63 biljoner US-dollar (ca 535 biljoner kronor). CDP är den globala organisation, som har den mest kompletta databasen av offentligt tillgänglig information från företag om vatten, vilken samlats på uppdrag av investerare. 

Information, som lämnats av 405 börsnoterade företag, har oberoende bedömts och rankats enligt CDP:s poängsystem, en metod som utvecklats med ledande auktoriteter och experter på företags vattenskötsel. Metsä Board är ett av åtta företag, som fått betyget A för sitt sätt att arbeta med vattenfrågan och det har gett en plats på denna exklusiva lista av globala ledare inom området. De övriga sju globala företagen på listan är Asahi Group (Japan), Colgate Palmolive (USA), Ford Motor Company (USA), Harmony Gold Mining (Sydafrika), Kumba Iron Ore (Sydafrika), Rohm Co (Japan) och Toyota Motor Corporation (Japan).

”Affärsnyttan av att förbättra vattensäkerheten har aldrig varit större och mer nödvändig än nu. Av det skälet gratulerar vi de företag, som lyckats komma in på CDP’s Water A List.  Det är företag, som svarar upp mot marknadskraven på miljömässigt ansvarstagande och samtidigt gör framsteg i arbetet med förverkligande av ett hållbart samhälle”, säger Cate Lamb, ansvarig för vattenfrågor hos CDP.

Metsä Board lanserade 2013 ett omfattande utvecklingsprojekt för att effektivisera användning av vatten och råvaror genom att reducera intaget av vatten och minska fiberförluster. Det effektiviserar också hanteringen av slam och avlopp. Råvaran för Metsä Boards kartongprodukter är färskfiber, som kommer från nordiska skogar, där varken recirkulerat, bräckt eller behandlat vatten används för bevattning. Omkring 95 procent av det vatten, som används i produktionsprocesserna, återgår efter omfattande rening till de aktuella vattendragen. På så vis säkerställs att miljön runt Metsä Boards bruk inte påverkas av brukens användning av vatten.

”Vi är stolta över att våra ansträngningar, när det gäller vattenkvalitet och skötsel, har resulterat i att vi nu finns på CDPS Water A List, speciellt som vi är det enda skogsindustriföretaget i den här kategorin. Vatten är nödvändigt vid tillverkning av papper och massa, men vi söker ständigt olika sätt att minska vattenförbrukningen. Vi använder färskvatten, vilket nästan alltid är ytvatten från älvar och sjöar och vi är mycket medvetna om behovet av att minimera vår miljöpåverkan” , säger Mika Joukio, koncernchef Metsä Board.

Om CDP
CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en internationell, icke vinstdrivande organisation, som erbjuder det enda globala systemet för företag och städer att mäta, beskriva, hantera och dela vital miljöinformation. CDP arbetar med marknadsaktörer, innefattande 822 institutionella investerare med tillgångar på 95 biljoner US-dollar, för att motivera företag att informera om deras påverkan på miljö och naturresurser samt arbeta för att minska den. Mer än 5.500 företag har offentliggjort miljöinformation genom CDP under 2015. CDP har globalt den största samlade informationen av primärdata om risker för klimatförändringar, vatten och skog och ställer informationen till förfogande för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut.

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah

Dagab pallar inte trä längre

Dagab byter nu från trä- till plastpallar från Svenska retursystem som är ett klimatsmartare alternativ.
Dagab

Designvinnare i Metsä Boards tävling korade

Vinnarna i tävlingen Better with Less – Design Challenge 2022–2023, arrangerad av Metsä Board, har korats.
1-BwL-Kids-Headphones-Packaging-by-Kitty-Ching