Packaging Arena är inbjudna av Japan Packaging Institute som tillsammans med svenska ambassaden i Japan arrangerar seminariet ”Drivers and Processes for Packaging Innovation” på Tokyo Pack, Asiens största förpackningsmässa. Packaging Arena kommer att prata om hållbarhet och innovation. Från Packaging Arena deltar Sandra Eriksson, vd.

– Jag kommer att prata om hur världen förändras och hur viktigt det är att vi arbetar i öppna, användardrivna och gränsöverskridande processer för att möta de stora samhällsutmaningarna. Något som vi har utvecklat kunskap och metoder kring tillsammans med både näringsliv och forskning, säger Sandra Eriksson.

Sandra Eriksson kommer också att presentera den uppmärksammade forskning kring förpackningens roll för att minska bland annat matsvinn som bedrivs på Karlstads Universitet.

Packaging Arena är en arena för förpackning och innovation. De hjälper företag med förpackningsfrågor och skapar nya möjligheter för förpackningsbranschen.

Packaging Arena samlar aktörer från hela förpackningskedjan och är en länk mellan det kreativa, det tekniska och det kommersiella. Packaging Arena driver utvecklingen av morgondagens förpackningar. Alltid med användaren och marknaden i fokus.