PPWR kommer allt närmare

PUBLICERAD: 22 mars 2024
UPPDATERAD: 21 mars

 

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) inom EU har godkänt den kompromiss som förhandlats fram mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Detta innebär att antagandet av PPWR kommer allt närmare.

Nästa steg är den första behandlingen i Europaparlamentet den 24 april. Därefter kommer EU:s miljöministrar att ge sitt formella godkännande i miljörådet, även om detta steg betraktas som en formalitet.

Texten i den nya förordningen måste genomgå juridisk och språklig granskning, som inte kan slutföras förrän vid plenaromröstningen i EU-parlamentet. Därför kan det nya parlamentet som bildades efter EU-valet i juni bli tvunget att anta korrigeringar med hjälp av ”korrigeringsförfarandet”.

Den nya förpackningsförordningen kommer sedan att läggas fram för rådet för slutgiltigt antagande. Detta kan ske mot slutet av 2024. Därefter kan PPWR träda i kraft efter att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning och dess tillämpning kan börja efter en övergångsperiod på arton månader.

Källa: Norman Karsch, Tysk-Svenska Handelskammaren

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax