Papper bättre än plast enligt ny studie

PUBLICERAD: 18 juni 2015
UPPDATERAD: 18 juni

IVL Svenska Miljöinstitutet har slutfört en studie som jämför miljöprestandan mellan olika förpackningslösningar. I studien görs en jämförande livscykelanalys mellan plast å ena sidan och papper från BillerudKorsnäs å andra sidan. Resultaten visar att papper har betydligt bättre miljöegenskaper däribland 50-70% lägre utsläpp av växthusgaser.

IVLs studie tar fasta på hela produktlivscykeln från materialproduktion fram till dess att den slängs eller återvinns. Trots att det fanns skillnader i växthusgasutsläpp under transport och förpackningsproduktion till plastens fördel, visar resultaten att pappersprodukter ger upphov till klart mindre utsläpp totalt sett. Materialproduktion är för både plast- och pappersförpackningar den mest energikrävande delen av produktionen. Men enligt studien, som har granskats av Bureau Veritas, släpper plastproduktionen ut avsevärt mycket mer växthusgaser än motsvarande pappersproduktion.

– Resultaten av studien utmanar en vanligt förekommande uppfattning att produktion av pappersförpackningar totalt sett är mer energikrävande och därmed har en större klimatpåverkan än produktionen av plastförpackningar. En viktig anledning till att framställningen av de studerade förpackningarna från BillerudKorsnäs papper ger lägre utsläpp av växthusgaser är att processen till nästan uteslutande del drivs med förnybart bränsle. Dessutom är den totala energianvändningen i produktionen lägre säger Lena Dahlgren, projektledare, IVL.

Plastnedskräpning en angelägenhet för EU

På europeisk nivå klubbades nyligen ett beslut som kommer att innebära en begränsning av plastanvändandet i Europa. Målet är att minska plastanvändandet per person från 200 plastpåsar per år till 90 plastpåsar per år inom de kommande fyra åren. Hur detta kommer att uppnås är upp till varje medlemsland att avgöra, men en tänkbar lösning är att öka användandet av papperskassar.

– BillerudKorsnäs välkomnar beslutsfattarnas initiativ att genomföra åtgärder mot Europas nedskräpningsproblem. Pappers- och kartongförpackningar är självklart inte hela lösningen, det viktiga är att minska nedskräpning, oavsett material. Men i valet mellan plast och papper tror vi att våra produkter kan bidra positivt vad gäller såväl plastnedskräpning som klimatpåverkan, två av vår tids största hållbarhetsutmaningar, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx