Packbridge workshop ser på den kommunala avfallsplanens roll i cirkulär ekonomi

PUBLICERAD: 9 augusti 2023
UPPDATERAD: 9 augusti
Bild: Unsplashed

 

Hur kan den nya kommunala avfallsplanen ge möjligheter att utforma hållbara cirkulära lösningar som gynnar både producenter, kommuninvånare och miljön? Denna fråga bland flera diskuteras den 6 september på Packbridges fjärde workshop om cirkulär ekonomi då man fokuserar på vilken roll som kommunerna kan komma att spela för framgången av mer hållbara cirkulära flöden.

Den 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Det gäller de vanliga förpackningsmaterialen från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som anmält kommunal insamling. För att genomföra detta kommer flera delar av kommunernas förvaltningsorganisation behöva involveras. Frågor som kommer beröras är tillsynsansvar, markupplåtelse, bygglov, information, mm.

Kan de lättillgängliga insamlingsplatserna (LIP) fungera som noder för återanvändning av förpackningar som kan användas igen till samma funktion som de haft eller till en helt annan funktion? Skulle en producent och försäljare av produkter kunna få tillbaka sin förpackning för återanvändning med hjälp av LIP? Kan invånare hämta ut förpackningar från LIP som de vill använda? Vilka lagar och regler gäller för detta och vilka vinster, kostnader och incitament finns för invånare och aktörer i värdekedjan?

Dessa frågor vill Packbridge belysa och diskutera vidare på workshopen den 6 september om kommunens roll i den cirkulära ekonomin. Efter presentationerna kommer deltagarna att reflektera, diskutera och utveckla insatsområden och insatser som behöver genomföras från de frågeställningar som väcks under presentationerna.

Workshoppen är en del i projektet Livsmedelsförpackningar i en cirkulär livsmedelskedja, som drivs av Packbridge tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, företagsekonomiska institutionen /strategi och Lunds Tekniska Högskola, institutionen för designvetenskaper / förpackningslogistik. Syftet med projektet är att utveckla en metod för att kunna mäta hur cirkulärt ett företag, organisation eller värdekedja för livsmedelsförpackningar är.

Workshopen arrangeras hos Duni i Malmö den 6 september mellan 13.00 och 16.00.

Här är en länk för anmälan:

https://livsmedelsforpackningar-workshop-4.confetti.events/

Läs vidare

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front