Orklas plastrapport belyser läget för svensk plaståtervinning

PUBLICERAD: 17 februari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Orkla Sverige lanserar ”Plastrapporten 2021”, som belyser det svenska systemet för plaståtervinning och vägarna till ett cirkulärt plastsystem.|Klicka på bilden för att läsa/ladda ner hela ”Plastrapporten 2021”.

Nordiska livsmedels- och dagligvarukoncernen Orkla har lanserat ”Plastrapporten 2021”, som belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för en mer miljövänlig utveckling. Med rapporten hoppas företaget visa på förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

”Förpackningar är en viktig del av dagligvaror. Samtidigt kan förpackningarna ha en negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi har intervjuat ett tiotal experter från olika delar i värdekedjan, och jag är överraskad över det oerhört positiva gensvaret vi fått. Jag upplever en stor enighet i att vilja samarbeta kring denna fråga” säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör Orkla Sverige.

Av den tidigare publicerade Orklas Hållbarhetsbarometer 2020 framgår att 8 av 10 svenskar tycker det är viktigt att återvinna plastförpackningar. Trots det är det bara cirka hälften av plastförpackningarna som verkligen sorteras ut för materialåtervinning – resten går till förbränning bland hushållssoporna – och endast 10–20 procent som blir till nya förpackningar.
”I Plastrapporten 2021 samlas en rad röster från olika delar av värdekedjan, med olika perspektiv på hur ett mer miljövänligt och mer cirkulärt system kan skapas”, skriver Orkla Sverige i ett pressmeddelande.

Klicka på bilden för att läsa/ladda ner hela ”Plastrapporten 2021”.

Orkla framför i rapporten att Sverige behöver fokusera på att få till ett väl fungerande återvinningssystem, där en majoritet av all plast återvinns. För att verkligen fånga miljövinsterna i ett bättre återvinningssystem för plast skulle vi dessutom behöva skapa en så kallad ”closed loop”, dvs ett system där alla förpackningar, som återvinns, kan bli nya förpackningsmaterial igen.

Plastrapporten 2021 pekar på att det finns en tveksamhet till att näringslivet klarar av att bygga nya pantsystem utan tvingande regelverk från politiken. Enligt rapporten är marknadsvärdet på återvunnen plast för dåligt, för att marknaden ska lösa frågan själv.

Att använda mer återvunnen plast står dock högt på agendan för att åstadkomma ett cirkulärt system. För många plastsorter saknas en sekundärmarknad, vilket innebär att plast, som inte går att sälja, går direkt till förbränning. Från experthåll framhålls dock att mer återvunnen plastråvara skulle kunna blandas med nytillverkad plast.

Även läget för biobaserad plast behandlas i rapporten. Den biobaserade plasten står i dag för bara knappt en procent av de mer än 320 miljoner ton plast, som produceras årligen i världen. I dag är hybrid- eller blandförpackningsmaterial mer vanligt förekommande, men dessa är än så länge svåra att återvinna.

”Det finns två möjliga vägar här, dels behöver vi aktivt söka efter lämpliga alternativ till hybridförpackningsmaterial som samtidigt ger ett acceptabelt produktskydd, dels behöver vi jobba med innovation och forskning för att utveckla återvinning, både mekanisk och kemisk, av denna typ av material”, säger Pavel Komůrka, hållbarhetskoordinator och ansvarig för förpackningsdesign inom Orkla-koncernen.

”Plastrapporten 2021 ska ses som startskott för en ökad dialog kring plast och dess utmaningar och möjligheter”, avslutar Cecilia Gannedahl.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x