Orklas plastrapport belyser läget för svensk plaståtervinning

PUBLICERAD: 17 februari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Orkla Sverige lanserar ”Plastrapporten 2021”, som belyser det svenska systemet för plaståtervinning och vägarna till ett cirkulärt plastsystem.|Klicka på bilden för att läsa/ladda ner hela ”Plastrapporten 2021”.

Nordiska livsmedels- och dagligvarukoncernen Orkla har lanserat ”Plastrapporten 2021”, som belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för en mer miljövänlig utveckling. Med rapporten hoppas företaget visa på förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

”Förpackningar är en viktig del av dagligvaror. Samtidigt kan förpackningarna ha en negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi har intervjuat ett tiotal experter från olika delar i värdekedjan, och jag är överraskad över det oerhört positiva gensvaret vi fått. Jag upplever en stor enighet i att vilja samarbeta kring denna fråga” säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör Orkla Sverige.

Av den tidigare publicerade Orklas Hållbarhetsbarometer 2020 framgår att 8 av 10 svenskar tycker det är viktigt att återvinna plastförpackningar. Trots det är det bara cirka hälften av plastförpackningarna som verkligen sorteras ut för materialåtervinning – resten går till förbränning bland hushållssoporna – och endast 10–20 procent som blir till nya förpackningar.
”I Plastrapporten 2021 samlas en rad röster från olika delar av värdekedjan, med olika perspektiv på hur ett mer miljövänligt och mer cirkulärt system kan skapas”, skriver Orkla Sverige i ett pressmeddelande.

Klicka på bilden för att läsa/ladda ner hela ”Plastrapporten 2021”.

Orkla framför i rapporten att Sverige behöver fokusera på att få till ett väl fungerande återvinningssystem, där en majoritet av all plast återvinns. För att verkligen fånga miljövinsterna i ett bättre återvinningssystem för plast skulle vi dessutom behöva skapa en så kallad ”closed loop”, dvs ett system där alla förpackningar, som återvinns, kan bli nya förpackningsmaterial igen.

Plastrapporten 2021 pekar på att det finns en tveksamhet till att näringslivet klarar av att bygga nya pantsystem utan tvingande regelverk från politiken. Enligt rapporten är marknadsvärdet på återvunnen plast för dåligt, för att marknaden ska lösa frågan själv.

Att använda mer återvunnen plast står dock högt på agendan för att åstadkomma ett cirkulärt system. För många plastsorter saknas en sekundärmarknad, vilket innebär att plast, som inte går att sälja, går direkt till förbränning. Från experthåll framhålls dock att mer återvunnen plastråvara skulle kunna blandas med nytillverkad plast.

Även läget för biobaserad plast behandlas i rapporten. Den biobaserade plasten står i dag för bara knappt en procent av de mer än 320 miljoner ton plast, som produceras årligen i världen. I dag är hybrid- eller blandförpackningsmaterial mer vanligt förekommande, men dessa är än så länge svåra att återvinna.

”Det finns två möjliga vägar här, dels behöver vi aktivt söka efter lämpliga alternativ till hybridförpackningsmaterial som samtidigt ger ett acceptabelt produktskydd, dels behöver vi jobba med innovation och forskning för att utveckla återvinning, både mekanisk och kemisk, av denna typ av material”, säger Pavel Komůrka, hållbarhetskoordinator och ansvarig för förpackningsdesign inom Orkla-koncernen.

”Plastrapporten 2021 ska ses som startskott för en ökad dialog kring plast och dess utmaningar och möjligheter”, avslutar Cecilia Gannedahl.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy