Öppnar vägen mot framtiden

PUBLICERAD: 24 juni 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Open the future

Nu lanserar Smurfit Kappa, ett av världens ledande förpackningsföretag, en helt ny global varumärkesstrategi i 32 länder.  Den nya strategin går under namnet ’Open the future’ och fokuserar på insikt och innovation, två avgörande konkurrensfördelar i ’sanningens ögonblick’ – ögonblicket när konsumenten väljer ett varumärke framför ett annat. ’Open the future’ innehåller bland annat förpacknings-branschens mest avancerade insiktsprogram någonsin och Smurfit Kappa kommer dessutom etablera ett nytt nätverk av Customer Experience Centres över hela världen.

I samband med den nya strategin inleds också en ny, global varumärkeskampanj som bevisar Smurfit Kappas nya satsning på insiktsdrivna lösningar. Kampanjen är baserad på företagets globala erfarenheter av förpackningar, papper och hållbarhetsarbete.

Den nya varumärkesstrategin är resultatet av ett 12 månader långt, globalt utvecklingsprogram som under ledning av världens främsta B2B-specialister kartlagt vad företag verkligen behöver och vill ha av förpackningsindustrin. Undersökningen involverade kunder, leverantörer och investorer, men även Smurfit Kappas egna medarbetare i Europa och på den amerikanska kontinenten.

– Den värld som dagens globala varumärken lever i, rör sig snabbare och innehåller allt tuffare utmaningar. Men den bjuder samtidigt på möjligheter för den som skapar och driver fram nya idéer, nya teknologier och nya trender. Det gäller även oss. Precis som hos våra kunder, måste vår inställning till innovation komma ur de allra skarpaste insikterna, säger Gary McGann, Group Chief Executive Officer på Smurfit Kappa.

Den nya varumärkesstrategin implementeras i en rad kundservice- och innovationsprogram som sätter en ny standard för hela branschen. Ett exempel är lanseringen av ett nytt, skräddarsytt insiktsprogram som är framtaget speciellt för förpackningsbranschen. Programmet kommer att leverera en djupare förståelse för olika konsumentmarknader, -beteenden och trenddata än industrin någonsin haft tillgång till.

Smurfit Kappa kommer även att bygga ett nytt nätverk av Customer Experience Centres på sina största marknader. Knutpunkten för nätverket blir ett International Customer Experience Centre på Amsterdams flygplats Schiphol där kunder kan delta i workshops och under flera dagar fördjupa sig i marknadsinsikter och ta del av nya förpackningsinnovationer som bidrar till att både skapa vinster och en hållbar supply chain. Satelliter till centret på Schiphol kommer efter hand att presenteras på andra viktiga marknader.

Open the future levandegörs genom en ny, dynamisk webbsajt där besökaren bjuds på en serie filmer som visar hur en rad kunder och Smurfit Kappa har samarbetat för att skapa innovativa lösningar och kommersiella framgångar. Den nya mikrosajten finns på www.openthefuture.se och uppdateras regelbundet med nytt innehåll.

Gary McGann tillägger:
“Att leverera kreativa, progressiva lösningar har alltid varit en del av vårt DNA. Idag tar vi det till en ny nivå genom att utlova en ännu djupare insikt i våra kunders värld och att driva tillväxt genom innovation.”
“Vår bransch behöver se bortom våra kunders omedelbara behov för att förstå de verkliga drivkrafterna på deras marknad, vad som driver konsumenten och var möjligheterna finns. Först då kan vi presentera trovärdiga, insiktsdrivna och kreativa lösningar och skapa förutsättningar för att växa in i framtiden.”

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx