Omorganisation

PUBLICERAD: 21 mars 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Stora JOUKO_KARVINEN_300X300Jouko Karvinen

Stora Enso planerar att omorganisera sin division Renewable Packaging, som består av Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia, till att bli tre separata enheter som rapporterar till CEO.

Styrelsen har två syften med förändringen: öka den interna och externa transparensen i samband med utmaningar som rör globalt ansvarstagande på högriskmarknader och öka fokuseringen på tillväxtmotorerna i Stora Ensos strategi.

-Genom förändringen tar vi bort en organisatorisk nivå. Vi vill öka tydligheten och vår transparens inom och utanför koncernen när det gäller de utmaningar kring globalt ansvarstagande vi har haft och fortsätter att ha i Kina, Indien och Pakistan, säger Jouko Karvinen, Stora Ensos CEO.

Den nya organisationen för verksamheten inom förnybara förpackningar är tänkt att börja gälla 1 juli 2014 beroende på resultatet av medbestämmandeförhandlingarna. Fram till dess rapporterar verksamheterna inom nuvarande Renewable Packaging Division (Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia) direkt till CEO.

Mats Nordlander, som idag är chef för Renewable Packaging Division och medlem i Group Leadership Team, lämnar sina nuvarande positioner. Han fortsätter att rapportera till CEO fram till dess att hans nya arbetsuppgifter har definierats och beslutats.

”Stora Enso har redan inlett en bedömning inom koncernen av situationen för de mänskliga rättigheterna. Det här är en fortsättning på vårt kontinuerliga arbete med att systematiskt integrera människorättsfrågor i vår verksamhet. Vi har högt satta mål, och det här kommer att bli en lång resa. Vi kanske aldrig blir perfekta, men vi kommer alltid att vara transparenta”, betonar Jouko Karvinen.

-Consumer Board, Packaging Solutions och Biomaterials har definierats som koncernens tillväxtmotorer. Trots att de fortsatta kostnads- och kapacitetsanpassningarna har upprätthållit företagets kassagenerering, har tillväxten inom verksamheterna med högre marginal varit begränsad. Nu måste vi få mer energi och även fokusera på detta för att snabbare öka våra intäkter och bättre kunna hantera de stora investeringsprojekten och riskerna förknippade med dem, säger Jouko Karvinen.

Läs vidare

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}