Omorganisation

PUBLICERAD: 21 mars 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Stora JOUKO_KARVINEN_300X300Jouko Karvinen

Stora Enso planerar att omorganisera sin division Renewable Packaging, som består av Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia, till att bli tre separata enheter som rapporterar till CEO.

Styrelsen har två syften med förändringen: öka den interna och externa transparensen i samband med utmaningar som rör globalt ansvarstagande på högriskmarknader och öka fokuseringen på tillväxtmotorerna i Stora Ensos strategi.

-Genom förändringen tar vi bort en organisatorisk nivå. Vi vill öka tydligheten och vår transparens inom och utanför koncernen när det gäller de utmaningar kring globalt ansvarstagande vi har haft och fortsätter att ha i Kina, Indien och Pakistan, säger Jouko Karvinen, Stora Ensos CEO.

Den nya organisationen för verksamheten inom förnybara förpackningar är tänkt att börja gälla 1 juli 2014 beroende på resultatet av medbestämmandeförhandlingarna. Fram till dess rapporterar verksamheterna inom nuvarande Renewable Packaging Division (Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia) direkt till CEO.

Mats Nordlander, som idag är chef för Renewable Packaging Division och medlem i Group Leadership Team, lämnar sina nuvarande positioner. Han fortsätter att rapportera till CEO fram till dess att hans nya arbetsuppgifter har definierats och beslutats.

”Stora Enso har redan inlett en bedömning inom koncernen av situationen för de mänskliga rättigheterna. Det här är en fortsättning på vårt kontinuerliga arbete med att systematiskt integrera människorättsfrågor i vår verksamhet. Vi har högt satta mål, och det här kommer att bli en lång resa. Vi kanske aldrig blir perfekta, men vi kommer alltid att vara transparenta”, betonar Jouko Karvinen.

-Consumer Board, Packaging Solutions och Biomaterials har definierats som koncernens tillväxtmotorer. Trots att de fortsatta kostnads- och kapacitetsanpassningarna har upprätthållit företagets kassagenerering, har tillväxten inom verksamheterna med högre marginal varit begränsad. Nu måste vi få mer energi och även fokusera på detta för att snabbare öka våra intäkter och bättre kunna hantera de stora investeringsprojekten och riskerna förknippade med dem, säger Jouko Karvinen.

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620