Ökat BillerudKorsnäs-resultat trots ett dåligt sista kvartal

PUBLICERAD: 9 februari 2016
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi är inte alls nöjda med fjärde kvartalets resultat och vi måste dra lärdomar av det”

BillerudKorsnäs ökade sin nettoomsättning under 2015 med fem procent och rörelseresultatet ökade med hela 36 procent och hamnade på 2,586 miljarder kr. Bolagets VD och koncernchef Per Lindberg är nöjd med helårsresultatet, men däremot missnöjd med resultatet för fjolårets fjärde kvartal, som innebar en resultatminskning från 460 miljoner kr år 2014 till 320 miljoner kr år 2015. Det dåliga kvartalsresultatet beror, som packnews.se tidigare meddelat, främst på extrakostnader för ombyggnader och oplanerat underhåll med 245 miljoner kronor.

”Trots det starka helårsresultatet är det isolerade resultatet för fjärde kvartalet en besvikelse. Vi har haft ett tufft kvartal. Vi har förlorat volymer och drabbats av extrakostnader, men flera av våra produktionsenheter har satt nya produktionsrekord och vi har växt i enlighet med våra mål för affärsområdet Consumer Board. Affärsläget är tillfredsställande med stabil efterfrågan och stabila priser, och det lägre resultatet för fjärde kvartalet beror bara på interna faktorer”, säger Per Lindberg i sin kommentar till årsbokslutet.

Till följd av det dåliga resultatet för 2015 års sista kvartal har BillerudKorsnäs beslutat senarelägga den planerade sista etappen av den utbyggnad av kartongmaskinen i Frövi, som var planerad för år 2016. De redan genomförda ombyggnaderna ska möjliggöra en kapacitetsökning till 525 tusen ton per år under 2018.

”Det här innebär att vår investeringsnivå för 2016 sänks till cirka 1,3 miljarder kronor i den nuvarande produktionsstrukturen, exklusive framtida omstruktureringsprojekt i Gruvön och Skärblacka”, säger Per Lindberg.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx