Nytt samarbete ska revolutionera plastanvändningen i Europa

PUBLICERAD: 28 juni 2023
UPPDATERAD: 28 juni
Magnus Persson och Gry Lenschow Andersen, bägge är projektledare på Paper Province.

Världen behöver minska mängden plastavfall, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material för att minska klimatpåverkan och utsläpp av skadliga mikroplaster. Som ett steg på vägen inleder flera aktörer från Europa ett samarbete för att främja en mer hållbar utveckling. En av dem är Paper Province, ett kluster som jobbar för näringslivets omställning med skogen som bas.

– Vi deltar i det EU-finansierade projektet Plastix som vill revolutionera plastanvändandet. Regioner, forskare, producenter, återvinningsaktörer och andra viktiga intressenter diskuterar nu hur vi ska samarbeta för att komma framåt i plastfrågan och vad som behövs för att kunna göra skillnad på bred front, säger Paper Province projektledare Magnus Persson.

I dag är energiutvinning det vanligaste sättet att hantera plastavfall inom EU, följt av återvinning. Nästan 25 procent av allt genererat plastavfall hamnar på soptippen. Den låga återvinningsgraden innebär stora ekonomiska och miljömässiga förluster. Det uppskattas till exempel att 95 procent av det ekonomiska värdet på plastbaserat förpackningsmaterial är förlorat redan efter den första användningen, enligt Europaparlamentet. Aktörerna i PLASTIX vill förbättra den statistiken och drivs av EU:s vision om en cirkulär ekonomi, där plast används på ett smart och hållbart sätt.

Projektet befinner sig i uppstartsfasen och i veckan har samverkansparterna samlats i Tammerfors för att inleda arbetet.

– Vi kommer att lära oss mycket av varandra genom att dela goda exempel och nya idéer mellan regionerna. Målet är att underlätta för våra regionala beslutsfattare att effektivare stötta övergången till en cirkulär ekonomi där plastanvändningen är hållbar, säger Gry Lenschow Andersen, även hon projektledare på Paper Province.

Näringslivet påverkas

– För att lyckas krävs många insatser från flera delar av samhället, inte minst från näringslivet som har en stor roll i att producera, använda och återvinna plast. Därför är vi som näringslivskluster med fokus på förnybara råvaror en viktig pusselbit i projektet, säger Gry.

Näringslivsfokuset kommer att genomsyra de projektaktiviteter som Paper Province leder och deltar i under de fyra år som projektet pågår. Inte bara för att företagen är viktiga möjliggörare i omställningen, utan även för att de i hög grad påverkas av de lagar och regler som är knutna till plast där producentansvaret skärps för varje år.

De senaste åren har Sverige bland annat infört förbud mot att tillsätta mikroplaster i kosmetiska produkter samt förbud mot engångsartiklar av plast såsom sugrör, bestick och tallrikar. Enligt Regeringens handlingsplan för plast införs 2024 bland annat krav på återanvändbara förpackningsalternativ vid försäljning av mat och dryck, förbud mot att sälja engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast samt nya designkrav för plastförslutningar och lock.

– I och med att kraven skärps gäller det nu att företagen tar steg i rätt riktning för att inte halka efter, påpekar Gry. Genom att engagera sig i både sin egen verksamhets och hela samhällets plastanvändande bidrar man inte bara till minskad klimatpåverkan och en renare miljö, utan skapar också konkurrensfördelar, ökar innovationstakten och bygger ett starkt varumärke.

Många vinster

Att minska plastavfallet, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material kan leda till flera positiva effekter, exempelvis:
• Minskat behov av fossila råvaror som olja och gas
• Mindre avfall
• Mindre plast och mikroplaster i naturen
• Minskat utsläpp av växthusgaser från plastproduktion och energiåtervinning
• Ökad cirkularitet och hållbarhet i plastens värdekedja

Mer om projektet

Plastix pågår till 2027 och finansieras huvudsakligen av Interreg Europe. Projektets samverkanspartners är Paper Province (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Province of Fryslân (Nederländerna), Faculty of Environmental Protection (Slovenien), Development Agency of Savinja-Šalek Region (Slovenien), Intelligent Factory Lombardy Cluster (Italien) och Catalan Agency for Business Competitiveness/ACCIÓ (Spanien

 

 

Läs vidare

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432