Nytt miljöerkännande

PUBLICERAD: 17 december 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Naturbild AB +46 8 411 43 30 info@naturbild.se

Metsä Board, del av Metsä Group, har i CDP:s 2015 Forest programme fått status som ett ledande företag inom materialsektorn. Av 180 företag som besvarade CDP:s frågor om skog och skogsbruk erhöll nio ledarskapsstatus inom området. Den här utmärkelsen kommer tätt efter att Metsä Board uppmärksammats av CDP för såväl ansvarsfull användning av vatten som för klimatförbättrande åtgärder.

CDP lanserade sin 2015 Global Forest Report på Global Landscapes Forum i Paris, vilket sammanföll med FN:s nyligen avslutande klimatkonferens i Paris. CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en internationell icke vinstdrivande organisation som erbjuder det enda globala systemet för företag och städer att mäta, beskriva, hantera och dela vital miljöinformation. CDP arbetar med marknadsaktörer, innefattande 822 institutionella investerare med tillgångar på 95 biljoner USD, för att motivera företag att informera om deras påverkan på miljö och naturresurser samt arbeta för att minska den. Mer än 5 500 företag har offentliggjort miljöinformation genom CDP under 2015. CDP har globalt den största samlade informationen av primärdata om risker för klimatförändringar, vatten och skog och ställer informationen till förfogande för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut.

Metsä Board är en av Europas ledande tillverkare av falskartong och vit liner av färsk träfiber, och dessutom en ledande leverantör av avsalumassa. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för märkesvarutillverkare, kartongtillverkare, wellpappemballagetillverkare, tryckerier och grossister.

Metsä Board understödjer kundens verksamhet genom att erbjuda högkvalitativ kartong för förpackningar till konsumenter och återförsäljare samt till den grafiska industrin. Tillsammans med kunder och partner utvecklar Metsä Board produkter och tjänster för tillämpningar med höga krav. Bolagets kartong används främst till förpackningar för skönhets- och hälsovårdsprodukter, livsmedel, cigaretter och hushållsapparater samt inom grafisk industri.

Metsä Boards huvudkontor ligger i Finland. 2014 uppgick bolagets försäljning 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 3 100. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybar och hållbart skött nordisk vedråvara. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2013 och koncernen sysselsätter cirka 10 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 122 000 finska skogsägare.

Foto: Naturbild AB

 

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx