Ny ledning och ny serviceplattform

PUBLICERAD: 7 april 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Iggesund Annica Bresky - lowAnnica Bresky

Anrika kartongtillverkaren Iggesund Paperboard, som ingår i skogsindustrikoncernen Holmen, genomgår förändringar – på flera plan. I höstas tillträdde Annica Bresky som ny VD.

Annica Bresky är civilingenjör, med rötter i både Grekland och djupaste Småland, som varit VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och tidigare arbetat som produktionsansvarig för Stora Enso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. När hon började arbeta för Iggesund i oktober var chefsposterna vid företagets två kartongbruk vakanta liksom posten som finansdirektör. Som ny VD har hon därför haft unika möjligheter att forma en ny ledningsgrupp som speglar den dynamik hon vill ha i organisationen.

-Marknaden har förändrats och förändringen kommer att fortsätta och genom att jobba smart och mer dynamiskt ska vi i ännu högre grad än tidigare kunna matcha kundernas krav, säger Annica Bresky.

Under hösten har Iggesunds Bruk fått en ny chef, Olov Winblad von Walter, som kommer från Metsä Boards pappersbruk i Husum där han varit chef. Ny chef för Iggesunds bruk i Workington är tidigare finanschefen vid bruket, Ulf Löfgren. Ny finansdirektör är Tobias Bäärnman, senast från konsultföretaget Connecta men med förflutet inom snabbrörliga konsumentvaror; Mediamarkt, Procter & Gamble och Statoil. Ledningsgruppen har även förstärkts med Eva Thorén, HR-chef och Anna-Lena Ström, Supply Chain-direktör.

Till detta kommer att Iggesund river murar i sin egen säljorganisation. Tidigare har man skiljt på Europa och övriga världen, nu samlas det globala marknads- och säljansvaret under Arvid Sundblad.

-I mer än ett decennium har vi sett konvertering av förpackningar för konsumentvaror flytta från Västeuropa till andra delar av världen, mestadels österut. Varumärkesägare med huvudsäte i en världsdel kan ha tillverkning av både varor och förpackningar i en annan. Det är globaliseringen i ett nötskal och vi måste anpassa oss till den, fortsätter Annica Bresky.

-För femton år sedan var Iggesund först bland de skandinaviska skogsföretagen att anpassa den europeiska organisationen till de förutsättningar som uppkommit genom EU. Nu krävs helt enkelt ett steg till för att vi ska kunna leva upp till – och rentav överträffa – den servicenivå som våra kunder kräver, fortsätter hon.

En av förutsättningarna för vidare utveckling av Iggesunds servicenivå är införandet av ett nytt affärssystem – ryggraden i alla produktions- och leveransprocesser. Att byta system är ett stort steg och oräkneliga tester har gjorts för att övergången ska bli smärtfri för kunderna.

-Våra kunders utveckling och behov är utgångspunkten för vårt kontinuerliga förändringsarbete. Det ska bli ännu lättare att göra affärer med oss. Iggesund är och har varit ett fantastiskt företag och vi har definitivt den styrka som krävs för att vara konkurrenskraftiga i framtiden, avslutar Annica Bresky.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx