Ny förpackningslagstiftning på gång i Tyskland

PUBLICERAD: 10 januari 2017
UPPDATERAD: 24 januari

Federala ministeriet för miljö i Tyskland har under hösten lämnat in ett utkast på ny förpackningslagstiftning till den tyska regeringen. Förpackningsbranschen har haft synpunkter på det ursprungliga förslaget vilket ministeriet har tagit hänsyn till. Enligt AGVU i Tyskland, en branschorganisation för bland annat förpackningsåtervinning och hållbarhet, så kommer lagen troligtvis att införas under 2017.

Det nya lagförslaget fokuserar mera på användning av förnyelsebara råvaror samt att förpackningarna ska vara lättare att återvinna. Nytt är också att förpackningar som används för att frakta produkter direkt till slutkonsumenterna, som exempelvis vid e-handel, inte längre anses vara serviceförpackningar. Det innebär att även dessa förpackningar måste rapporteras in och betalas licensavgifter för.

Källa: Europaticker

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620

Stora förändringar i Nordisk Bioplastförenings styrelse

När Nordisk Bioplastförening höll årsmöte den 15 mars blev det stora förändringar vid val av styrelse.
Delar av nya styrelsenx

EU vägleder kring bioplast i ramdokument

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas
kompost