Nu har apoteken full koll på läkemedel som förfalskats

PUBLICERAD: 4 november 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Om ett larm utlöses vid scanningen av en läkemedelsförpackning, får läkemedlet inte lämnas ut till kunden utan stoppas och blir föremål för utredning. (Bild Lif)|”Nu är systemet så stabilt, att inga undantag får göras längre”, säger Kristina von Sydow. (Bild e-VIS)

Den EU-förordning mot förfalskade och piratkopierade läkemedel, som infördes 2019, är nu fullt implementerat på de svenska apoteken efter en så kallad stabiliseringsperiod. Det innebär, att när apotekspersonalen scannar läkemedelsförpackningar, sker automatiskt en kontroll av läkemedlets/förpackningens äkthet och alla förpackningar, som utlöser ett larm, stoppas från att lämnas ut till kunden och blir istället föremål för utredning.

Växande problem med falska läkemedel, som tog sig in i det europeiska apoteksledet, var orsaken till den EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar, som trädde i kraft den 9 februari 2019. I Sverige är nu förordningen helt införd, då apoteken från och med november 2020 inte kommer att kunna göra några undantag från regeln om att en förpackning, som ger ett larm, inte ska lämnas ut till kunden utan utredas. Det innebär att den s.k. stabiliseringsperioden nu är över.

”Nu är systemet så stabilt, att inga undantag får göras längre”, säger Kristina von Sydow. (Bild e-VIS)

”Vi har arbetat intensivt i nära 18 månader med att identifiera produktionsfel eller andra tekniska felaktigheter, som kan utlösa larm och nu är systemet så stabilt, att inga undantag får göras längre”, säger Kristina von Sydow, VD för e-VIS, som är den icke vinstdrivande organisationen, som ansvarar för systemet i Sverige.

Ett av de viktigaste skälen för att tillämpa en stabiliseringsperiod vid införandet av systemet med e-verifikation i Sverige, var att säkerställa en trygg tillgång av läkemedel på den svenska marknaden. Stabiliseringsperioden har inneburit att apoteken – i vissa fall – har kunnat lämnat ut läkemedel till kunderna, trots att förpackningen gett ett larm, då vissa larm bedömts kunna orsakas av tekniska problem i systemet. Den hanteringen upphör nu och alla larm från systemet kommer att utredas enskilt. Corona-pandemin kan nu bli det första testet av systemet i skarpt läge.

”Det är viktigt att vi nu har ett fullt ut fungerande system på plats inför de massvaccineringar, som kan bli aktuella så fort det finns ett godkänt och tillgängligt vaccin mot Covid-19. Vi vet redan nu att det finns stora ekonomiska intressen kopplat till vaccinförsäljningen och då finns det alltid en risk att oseriösa aktörer försöker sälja förfalskningar”, säger Kristina von Sydow.

I Sverige har det inte förekommit några kända fall av förfalskade läkemedel på apotek, men det finns exempel från andra EU-länder.

”Om man köper läkemedel via godkända apotek, fysiska eller digitala, kan man idag vara helt säker på att man får ett läkemedel, som innehåller de substanser som det ska. Med e-verifikationssystemet på plats förhindras att vi i Sverige får de problem, som vissa europeiska länder tidigare haft med förfalskade läkemedel”, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening och ledamot i e-VIS styrelse.

E-verifikationssystemet i korthet:
* Sedan 9 februari 2019, då den aktuella EU-förordningen trädde i kraft, måste alla nytillverkade förpackningar för humanläkemedel ha en säkerhetsförsegling och märkas med en unik 2D-kod, som kan kontrolleras i en europeisk databas. Om koden inte stämmer, får läkemedlet inte lämnas ut.
* E-verifikationssystemet för läkemedel i Sverige ska göra det möjligt att kontrollera läkemedels äkthet vid försäljningstillfället och genom hela försörjningskedjan.
* Det svenska e-verifikationssystemet och de nationella systemen i övriga medlemsländer i EU är sammanlänkade via ett centralt europeiskt nav.
* Systemet för e-verifikation i Sverige står under Läkemedelsverkets tillsyn och det är också Läkemedelsverket som kan ge dispens om något läkemedel av någon orsak behöver undantas från de införda reglerna.

E-verifikationssystemet i siffror:
* 10 miljarder förpackningar per år kommer att laddas upp i den europeiska hubben
* 100 miljoner förpackningar per år kommer att registreras i den svenska delen av systemet
* 150.000 apotek är uppkopplade till systemet i Europa, inklusive alla apotek i Sverige
* 1.500 tillverkare laddar upp sina produkter i systemet

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Drupa 2024 - Många vill ha en bit av kakan inom etikettproduktion

Packnews danska redaktör, Søren Winsløw, sammanfattar här sina intryck från Drupa ur ett etikettperspektiv. Digitalisering är ett gångbart ord i detta sammanhang.
canon_drupa_01xx

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish