Nordic Paper undersöker möjligheterna att sälja bolaget

PUBLICERAD: 12 mars 2024
UPPDATERAD: 12 mars
Foto: Unsplash

Nordic Paper beslutar att undersöka möjligheterna till en potentiell försäljning av Bolaget till följd av Shanyings offentliggjorda avsikt att avyttra sitt innehav om 48,16 procent.

Shanying International Holding Co., Ltd har offentliggjort att man avser att sälja hela eller en del av sitt innehav i Nordic Paper. Processen befinner sig i ett tidigt skede och att det är osäkert om en försäljning kommer att genomföras eller på vilka villkor, inklusive pris.

Shanying, via det helägda dotterbolaget Sutriv Holding AB, äger för närvarande 48,16 procent av de utestående aktierna i Nordic Paper. En försäljning av en del av eller hela Shanyings innehav till en tredje part kan utlösa budplikt avseende samtliga aktier i Nordic Paper.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Nordic Paper beslutat att inleda en process för att undersöka det potentiella intresset från tredje parter att förvärva samtliga aktier i företaget. Syftet med processen är att uppnå bästa möjliga värde och utfall för samtliga aktieägare i Nordic Paper.

Processen kan resultera i ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Nordic Paper, där aktieägarna skulle ha möjlighet att välja om de vill acceptera erbjudandet eller inte.

 

Läs vidare

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Här får plastförpackningar skulden igen

I de flesta fall blir vi glada när media skriver om oss och plaståtervinning. Men nu har det blivit väldigt fel skriver Svensk Plaståtervinning på LinkedIn. Det handlar om en artikel som blandar ihop plastförpackningar med övrigt plastavfall. Så här skriver Svensk Plaståtervinning.
Aftonx

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy