Multivac Group med ny varumärkesidentitet

PUBLICERAD: 8 mars 2023
UPPDATERAD: 7 mars
Pressbild.

Sedan den första mars har Multivac kombinerat alla aspekter av företagets expertis inom förpacknings- och bearbetningslösningar under en ny varumärkesidentitet.

Början av omgörningen representeras av den gradvisa introduktionen av den nya Multivac-hemsidan, som är utformad i den nya företagsdesignen. Drivkraften för utvecklingen av den nya företagsdesignen var koncernens tillväxt och dess mål att införliva Multivac, Fritsch och TVI under Multivacgruppens paraplyvarumärke: ”

– Multivac är en grupp specialiserade företag och entreprenöriella tillverkningsenheter. Som en stark och pålitlig partner erbjuder vi en omfattande expertis inom linjelösningar inom ett brett spektrum av branscher. Våra process- och paketeringslösningar från en källa säkerställer att en hög nivå av driftsäkerhet och processtillförlitlighet uppnås, förklarar Dr Tobias Richter, Chief Sales Officer (CSO) för Multivac Group.

– Vi positionerar nu vårt unika försäljningsargument mer i förgrunden med en gemensam närvaro under ett paraplyvarumärke. Vi kombinerar alla aspekter av vår expertis mycket mer synligt som ”MULTIVAC Group”. Under detta paraply finns en flotta av mindre tillverkningsenheter med starka varumärken och fokuserad teknisk kunskap, och våra kunder uppfattar dessa som ett enda stort företag. Det betyder att Multivaclösningar genererar verkligt mervärde för våra kunder över hela världen, och vi vill spegla detta i vår nya företagsdesign.”

Omdesignen syns tydligast i avvecklingen av de nuvarande logotyperna för de tre nämnda företagen. De ersätts med ett ”M”-tecken i egen färgkod, och de kommer alltid att dyka upp i samband med de företagsnamn som är välkända på marknaden.

– En helhetsbild med en hög nivå av varumärkeskännedom hjälper oss också att internationellt representera bidragen från de enskilda företagen inom Multivackoncernen.

Den nya webbplatsen www.multivac.com, som har varit live sedan början av mars, är gruppens första viusella visning av den nya företagsdesignen. Den är till en början tillgänglig på tyska, engelska, spanska och portugisiska – och under loppet av denna månad kommer den att rullas ut på 28 språk och i mer än 80 länder, där koncernen är aktiv.

Läs vidare

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex