Mondi-labb ska ge effektivare recycling av barriärprodukter

PUBLICERAD: 30 augusti 2022
UPPDATERAD: 25 januari

I Mondis nya recyclinglabb i Österrike ska man testa hur pappersbaserade förpackningar försedda med icke-pappersbaserade komponenter, som barriärer, etc, kan återvinnas mer effektivt. (Bild Mondi)|Testerna i laboratoriet utförs på pappers- och pappersbaserade förpackningsprodukter, som utvecklats av Mondi. (Bild Mondi)|Elisabeth Schwaiger är Mondis chef för FoU och IP Flexible Packaging. (Bild fr LinkedIn)

Globala förpacknings- och papperskoncernen Mondi har inrättat ett nytt testlaboratorium vid sitt bruk i österrikiska Frantschach, där man ska undersöka och testa hur återvinning av pappersförpackningar med icke-pappersbaserade barriärer etc kan göras effektivare.

Målet med laboratoriet är att göra Mondis pappersbaserade förpackningar än mer återvinningsbara och öka Mondis strategimål att koncernens alla förpackningar ska vara antingen återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till år 2025.

Mondi skriver i ett pressmeddelande att genom att utföra interna återvinningstester påskyndar man processen för att utveckla hållbara förpackningar.

Testerna i laboratoriet utförs på pappers- och pappersbaserade förpackningsprodukter, som utvecklats av Mondi. (Bild Mondi)

”Även om pappersförpackningar erbjuder många hållbarhetsfördelar, har de också vissa funktionsbegränsningar, exempelvis för produkter som känsliga livsmedel. För att förbättra dess funktionalitet kan icke-pappersbaserade komponenter, såsom barriärbeläggningar, etc. behöva läggas till förpackningslösningen, vilket i sin tur kan påverka återvinningsbarheten”, skriver Mondi.

Data, som samlas in på det nya laboratoriet, som är det första i sitt slag hos Mondi, kan nu användas för att förbättra befintliga produkter och ge tillförlitlig information om deras miljöpåverkan. Mondi kommer också att använda resultaten för att avgöra hur utformningen av nya förpackningar kan förbättras samt hur man bäst kan förbättra cirkulariteten i sina materialflöden.

Testerna i laboratoriet kommer att utförs på olika pappers- och pappersbaserade förpackningsprodukter, som utvecklats av Mondi, och kan avgöra om förpackningarna kan återvinnas effektivt. Mondi uppger att det nya laboratoriet fungerar på liknande sätt som industriella återvinningsanläggningar, men i mindre skala. Resultat som genereras ger konkreta bevis på att materialet kan återvinnas.

Elisabeth Schwaiger är Mondis chef för FoU och IP Flexible Packaging. (Bild fr LinkedIn)

”Att kunna förse våra kunder med information om återvinningsbarheten av våra produkter blir en nyckelfaktor i våra ansträngningar att utveckla mer hållbara lösningar och förbättrar vårt värdeerbjudande för kunderna. För närvarande är 78 procent av förpackningarna i Mondis koncernövergripande produktportfölj redan antingen återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara. Vårt nya återvinningslabb gör det möjligt för oss att närma oss våra MAP2030-mål att 100 procent av våra produkter ska uppfylla dessa krav senast år 2025”, säger Elisabeth Schwaiger, chef för FoU och IP Flexible Packaging, hos Mondi.

Läs vidare

Sainsbury´s minskar plastanvändningen och får klagomål från kunderna

Vi är alla konsumenter och inte alltid lätta att hantera för varumärkesägarna. Det visar det här exemplet från Storbritannien.
sains

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah

Alpla Group gör ny investering i svenska Blue Ocean Closures

Svenska start-up-en Blue Ocean Closures, som utvecklar fiberbaserade skruvkorkar, får nu en andra investering från österrikiske delägaren Alpla Group
blue-alpla-utvald

Treform satsar på egen energi med stor solcellsanläggning

Förpackningsföretaget Treform i Landskrona kommer år 2023 att starta en solcellsanläggning som ska ge 200.000 kWh egenproducerad el.
treform-solcell-utvald

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front