Bidrar fastsatta förslutningar till minskad nedskräpning?

PUBLICERAD: 14 juni 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Från mitten av år 2024 ska alla förslutningar sitta fast på flaskorna. Foto: Sidel

Sidel har genomfört en undersökning bland konsumenter för att få en bättre förståelse för deras miljöuppfattningar, hur man ser på förslutningar till plastflaskor i allmänhet och på det kommande EU-kravet att förslutningarna inte ska gå att avlägsna från flaskorna efter öppnande. Detta kommer att vara ett faktum från och med juli år 2024.

Undersökningen gjorde under perioden juni till september år 2020 och omfattar tretusentvåhundra vuxna personer i Europa. Den genomfördes av Ales Research på uppdrag av Sidel.

Undersökningen visar att mer än sexti procent av konsumenterna är övertygade om att en förändring av det egna beteendet när det gäller sortering och reducering av avfall kan göra skillnad om man vill nå en grönare miljö. Fyrtiofem procent av de tillfrågade trodde att fastsatta förslutningar naturligtvis minskar risken för att man blir av med dem och att det inte så lätt blir smutsiga men bara tjugosex procent trodde att det verkligen skulle bidra till minskad nedskräpning.

Det viktigaste på temat förslutningar för konsumenten är att de ger produktsäkerhet och användarvänlighet, att man ska kunna se om en flaska har varit öppnad och att den ska vara lätt att återförsluta. Dessutom måste den hålla tätt. Att den ska vara lättöppnad var viktigt och därefter kom att man enkelt ska kunna hälla och dricka ur förpackningen. Längst ner på listan kom kriterier som hur snygg förslutningen är, om den är barnsäker och hur enkel den är att återvinna.

I undersökningen ombads de tillfrågade också att jämföra befintliga skruvförslutningar med ett par prototyper där den sitter fast på flaskan, snap-on och skruvvarianter. Med i testet fanns även förslutningar som är vanligt på sportflaskor. Det visar sig att det inte finns någon lösning tillgodoser alla behov. Testpersonernas första intryck av snap-on-förslutningar är att designen är ganska komplicerad men när man väl vant sig vid funktionen insåg man att den är lätt att öppna med en hand. Skruvförslutningar som sitter fast på flaskan sade man var obekväma för mun och näsa när man drack och förslutningar på sportflaskor bedömdes vara svåra att öppna och dessutom gjorde de det svårt att hälla drycken ur flaskan.

I EU-direktivet om engångsplast (SUP) framgår det tydligt att skruvförslutningarna ska sitta fast på alla dryckesbehållare upp till tre liters volym samt att behållarna ska innehålla minst tjugofem procent rPET samt att insamlingsnivån ska ligga på sjuttiosju procent.

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy