Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

PUBLICERAD: 2 augusti 2023
UPPDATERAD: 3 augusti

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium ”släpper ut mer växthusgaser” i de flesta fall.

Den nya rapporten, som heter ‘Examining material evidence – the carbon fingerprint’, beställd av Veolia och publicerad av Imperial College, lyfter fram ”hur viktig plast är som material jämfört med alternativ när man undersöker koldioxidutsläppen.
Rapporten analyserade mer än 70 livscykelbedömningar, och utvärderade miljöpåverkan av förpackningsalternativ under deras livstid, inklusive effekter från gruvdrift, tillverkning, logistik, användning och hantering av uttjänta produkter omfattande även återvinning eller bortskaffande.

Genom att bedöma många olika studier med olika antaganden var det övergripande budskapet att plast kan ge de lägsta koldioxidutsläppen av tillgängliga material förutsatt att den återvinns på rätt sätt, och man säger sig avslöja den växande trenden att byta bort från plast i alla scenarier.

Professor Nick Voulvoulis, professor i miljöteknik, Imperial College London, konstaterar:

– Plast har en stor och oacceptabel påverkan på den marina miljön och potentiella effekter på människors och ekosystems hälsa som inte är helt förstådda och inte enkelt kan införlivas i livscykelanalyser.

– Vi måste minska plastproduktionen samtidigt som vi ser till att eventuella alternativ inte bidrar mer till klimatförändringarna.

– Slutsatserna av den här studien visar att borttagning, minskning, återanvändning eller återvinning av plastförpackningar som släpps ut på marknaden är en viktig del av vägen framåt, och ett bättre alternativ att ersätta dem med nuvarande alternativa material, eller att vänta och hoppas på lösningar som inte ännu tillgänglig.

Materialval

Endast 2 procent av britterna tror att plast bidrar med lägst växthusgaser till miljön från dess produktion, användning och återvinning, samtidigt som de viktigaste alternativen för förpackningar, inklusive kartong, glas, stål och aluminium genererar mer växthusgaser än plast, fann rapporten.

Ett exempel: om alla plastflaskor som används globalt var gjorda av glas istället, skulle de ytterligare koldioxidutsläppen motsvara 22 stora koleldade kraftverk som producerar tillräckligt med el för en tredjedel av Storbritannien.

Därmed inte sagt att det inte finns fall där det omvända är sant, konstaterar rapporten, och till exempel lokala leveranskedjor för mjölk kan innebära att mjölkflaskor i glas är vettiga ur ett kolperspektiv.

Nyckeln till att begränsa miljöpåverkan och koldioxidutsläpp är minskning, återanvändning, optimering av återvunnet innehåll och effektiv avfallshantering för att behandla förpackningar vid slutet av sin livslängd – och viktigare är återvinning alltid vinner över jungfrulig produktion på alla miljöindikatorer, enligt rapporten.

Återvinning

För plast har det visat sig att återvinning sparar mellan 30 och 80 procent av de koldioxidutsläpp som jungfrulig plastbearbetning och tillverkning genererar. Om all plast återvinns skulle det kunna resultera i genomsnittliga årliga besparingar på 30 till 150 miljoner ton CO2, vilket motsvarar att stänga mellan 8 och 40 koleldade kraftverk globalt.

Med den utbredda tillämpningen av förnybar energi och strategier för efterfrågestyrning, har ökad återvinning av plast potentialen att både dämpa de växande växthusgasutsläppen från plast under hela livscykeln och även förhindra att de kommer ut i den marina miljön.

Richard Kirkman, Chief Technology and Innovation Officer, Veolia UK och Ireland säger:

– När jobbar med att bygga den gröna återhämtningen och uppnå en koldioxidfri värld, hjälper denna rapport till att betona att plast har en nyckelroll att spela som material, men endast om det på ett ansvarsfullt sätt minimeras, produceras, används och återvinns.

– Med endast 9% av plasten som återvinns över hela världen finns det fortfarande mycket att göra för att förbättra saker. Vi har gjort det för papper, metaller och glas som återvinns i stor utsträckning, men plast är ett nyare material och därför behöver vi de rätta politiska drivkrafterna på plats, med stöd av konsumenternas och tillverkarnas medvetenhet, för att vi ska kunna bygga den nya återvinningsinfrastrukturen.

– Detta ger nya gröna jobb och ger alla fördelar som plast kan erbjuda, samtidigt som det gör betydande minskningar av de globala koldioxidutsläppen.

Här hittar du hela rapporten:

https://cdn.ca.emap.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/Veolia-Plastic-Whitepaper.pdf

Läs vidare

Woola vill ersätta plastemballage med spillull

Förpackningsföretaget Woola jobbar med fårull som hållbart alternativ till plast.
Pressbild_Woola förpackningsmaterial

ICA-handlaren börjar med komposterbara bärkassar innan skatten tas bort

I höst tas skatten på plastbärkassarna bort men Filip Cronberg som driver ICA Kvantum i Klippan återinför komposterbara kassar redan nu.
ICA Gaiax

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432