Mindre matsvinn med mindre förpackningar visar forskning

PUBLICERAD: 13 april 2022
UPPDATERAD: 25 januari

”Mindre förpackningar, anpassade till konsumentens behov, skulle minska matsvinnet”, menar professor Fredrik Wikström vid Karlstads universitet. (Bild Kau)|För den som bara vill ha lite mjölk finns tredeciliters förpackningar – men de är ofta dyrare än enliters förpackningar. Så många köper den större förpackningen – och slänger den mjölk som blir över… (Bild Skånemejerier, bilden är ett montage)|Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. (Bild Niklas Björling)

Matsvinnet ska halveras till år 2030 enligt FN:s globala hållbarhetsmål – och ett sätt att uppnå det är att anpassa förpackningsstorleken till kundernas konsumtionsmönster. Forskning vid Karlstads universitet visar nämligen att mindre förpackningar resulterar i minskat matsvinn.

På sajten forskning.se, som är en samlingsportal för forskning och forskarrön från svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, skriver Nicklas Nordström i en artikel att storpack får oss att köpa mer än vi kan äta. En tredjedel av alla livsmedel slängs i soporna. Matsvinnet måste minska och bra förpackningar kan vara ett sätt, menar svenska forskare.

Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. (Bild Niklas Björling)

Miljöprofessor Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning, har i sin forskning visat att matproduktionen i världen är både den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser, den enskilt största konsumenten av färskvatten och den enskilt största orsaken till övergödning!

Att livsmedelsproduktionen har så stor miljöpåverkan är något som även Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, sett i sin forskning.

”Hela kedjan med matproduktion och matkonsumtion står för en tredjedel av all mänsklig klimatpåverkan. Den står dessutom för merparten av all antibiotikaanvändning och för mer än 90 procent av all artutrotning. Vår mat är kort sagt den enskilt största faktorn, som håller på att slå sönder ekosystemen på jorden”, säger Fredrik Wikström till forskning.se

Matsvinnet ska halveras till 2030
Matsvinnet ryms under FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12, som syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster på planeten.
Enligt detta ska människorna i världen till år 2030 halvera det globala matsvinnet per person både i butik och hushåll, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan från jord till bord, inklusive förlusterna efter skörd. (Källa: globalamalen.se)  

Att människan slänger mycket av den mat vi producerar är alarmerande och detta matsvinn uppstår i alla delar i livsmedelskedjan: i lantbruken, industrin, butikerna, storköken och inte minst i hushållen. Men forskarna vet inte exakt hur stort matsvinnet egentligen är.

”Det är ett forskningsområde, som är ganska nytt och därför är det svårt med data. Men man uppskattar att ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs. Troligen är det mer”, säger Fredrik Wikström.

När det gäller förpackningar kontra matsvinn så menar Fredrik Wikström, att förpackningar spelar en stor roll för att minska matsvinnet – utan förpackningar som skyddar råvaror hade matsvinnet innan konsumtionstillfället, alltså i lantbruket, industrin, butiker, etc. – varit ännu större. Men däremot så kan mängden livsmedel i förpackningarna, dvs förpackningarnas storlek, betyda mycket när det gäller hur stort eller litet matsvinn som kan härröras till förpackningarna.

För den som bara vill ha lite mjölk finns tredeciliters förpackningar – men de är ofta dyrare än enliters förpackningar. Så många köper den större förpackningen – och slänger den mjölk som blir över… (Bild Skånemejerier, bilden är ett montage)

”När vi står där i butiken tänker vi att vi tjänar på att köpa storpack. Men sedan, när vi måste slänga överblivna livsmedelsprodukter, har maten plötsligt inget ekonomiskt värde längre”, säger Fredrik Wikström, som menar att det borde finnas fler småförpackningar, som är anpassade till olika konsumenters behov och som inte kostar mer jämförbart med större förpackningar.

”Jag har exempelvis frågat mjölkproducenter varför det är så stor prisskillnad på en förpackning med en liter mjölk och en med tre deciliter. För den som bara vill ha lite mjölk till kaffet, kan det nu löna sig att köpa en hel liter och sedan slänga hälften, jämfört med att köpa en mindre billigare förpackning med endast tre deciliter”, säger Fredrik Wikström till forskning.se

Fredrik Wikström anser också att livsmedelsproducenterna kunde ta lite mer ansvar för att få in mindre förpackningar på marknaden genom bättre prissättning.

”Men ska vi ha mer småförpackningar blir det ju mer förpackningsmaterial per kilo mat och det är många miljöengagerade personer och organisationer emot. I stället slänger vi mat, vilket är värre”, säger Fredrik Wikström.

——————————————————————–
Fredrik Wikström är nybliven professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Han forskar om hur förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling, där mindre mängd mat slängs. En forskning som både uppmärksammats medialt och prisats under de senaste åren. (Källa Kau)

Läs vidare

Spartips för wellpappindustrin och dess kunder

Wellpappindustrin kan spara material via en enkel åtgärd enligt brittisk konsult.
1673597177195x

Omni Polymers gillar att återvinna flexibla plastförpackningar

Nystartade Omni Polymers specialiserar sig på ett komplicerat segment inom plaståtervinningen, flexibla förpackningar från svenska hushåll. Som det ser ut...
josef-nat

Välkomnar EU:s föreslagna PPWR-regler – med viss kritik

European Bioplastics välkomnar EU:s föreslagna s.k. PPWR-regler för förpackningar och bioplaster – men med viss kritik…
eu-regler-PN-utvald

Svensk Plaståtervinning fick pris som Årets Impact-bolag

På Dagens Industris Gasell-gala i Stockholms stadshus fick Svensk Plaståtervinning ta emot priset som Årets Impact-bolag.
plast-impact-utvald

Senaste nytt

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Zoégas förpackningar anpassas för återvinning

Nestlé har anpassat hela Zoégas Professionals sortiment för återvinning.
z2

Orkla har överklagat förbudet mot Grummes förpackning

Orkla, som äger varumärket Grumme har nu överklagat Kemikalieinspektionens förbud mot deras nya förpackning.
Orklany

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006