Miljönyttan måste ha högsta prioritet vid återvinning

PUBLICERAD: 28 februari 2024
UPPDATERAD: 28 februari

En viktig hjälp på vägen för att nå återvinningsmålen är styrmedel och politiska åtgärder likt de som Naturvårdsverket föreslår i regeringsuppdraget “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”, där Näringslivets Producentansvar har lämnat ett remissvar.

Näringslivets Producentansvar (NPA) arbetar dagligen för att öka återvinningen av förpackningsavfall och möjliggöra att fler förpackningar kan bli förpackningar igen. För att nå återvinningsmålen måste alla aktörer i kedjan bidra. En viktig hjälp på vägen är styrmedel och politiska åtgärder likt de som Naturvårdsverket föreslår i regeringsuppdraget “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”, där Näringslivets Producentansvar har lämnat ett remissvar.

För att så mycket avfall som möjligt ska kunna återvinnas krävs hög materialkvalitet genom hela kedjan, vilket i dagsläget främst uppnås genom insamling i rena fraktioner. Att enbart möjliggöra sortering i ytterligare fraktioner kommer inte i sig att garantera en högre materialåtervinning och ett flertal faktorer behöver tas i beaktande innan man beslutar om att förändra befintligt system.

– Syftet med Naturvårdsverkets skrivelse är att mer avfall ska återvinnas. Det är naturligtvis en ambition som vi ställer oss bakom, och vi vill lyfta frågan om kvaliteten på det återvunna materialet i det här sammanhanget. En förutsättning för hög materialåtervinning är att materialet håller en hög kvalitet genom hela livscykeln, vilket främjar cirkulära materialflöden. En lägre kvalitet leder med stor sannolikhet till ökad lågvärdig linjär återvinning eller till och med förbränning. Miljönyttan av materialåtervinning måste därför ha högsta prioritet, kommenterar Henrik Nilsson, chef för Affärsutveckling och Samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.

Efterfrågan måste matchas mot tillgång på återvunnen råvara

Den återvunna råvaran ska sedan omsättas på en marknad. Här kommer kvotplikt att ha en betydande påverkan på efterfrågan och vi håller med om att efterfrågan behöver stimuleras. NPA efterfrågar dock en vidare utredning för konkreta förslag på styrmedel för detta.
En ökad efterfrågan kommer att kräva ökade volymer av återvinningsbart material, vilket i sin tur innebär att produkter som sätts på marknaden måste vara anpassade för återvinning från början, det vill säga uppströms. Näringslivets Producentansvar anser därför att det finns behov av lagstiftning som styr mot att produkter måste anpassas för materialåtervinning redan i designfasen, i syfte att nå en högre materialåtervinning.

Utvärdering och åtgärder innan ytterligare förändringar kan genomföras

Vi instämmer med Avfall Sveriges remissvar gällande uppföljning av effekter och efterlevnad av redan befintliga krav, innan ytterligare förändringar genomförs. Vi konstaterar att det tyvärr finns betydande brister i Naturvårdsverkets faktaunderlag för materialåtervinning av förpackningsavfall, något som måste åtgärdas innan beslut fattas om vilka åtgärder som behövs för öka materialåtervinningen av förpackningar. Välgrundade fakta kring materialåtervinning ser vi också är en förutsättning för tillförlitlig uppföljning av genomförda åtgärder.

 

Läs vidare

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Här får plastförpackningar skulden igen

I de flesta fall blir vi glada när media skriver om oss och plaståtervinning. Men nu har det blivit väldigt fel skriver Svensk Plaståtervinning på LinkedIn. Det handlar om en artikel som blandar ihop plastförpackningar med övrigt plastavfall. Så här skriver Svensk Plaståtervinning.
Aftonx

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy