Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

PUBLICERAD: 7 mars 2024
UPPDATERAD: 7 mars
Mikroalger, sugna på att bli en nedbrytbar bioplast.

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.

Nordiska mikroalger är väldigt små, oansenliga organismer som lever i vatten och använder solenergi för att omvandla koldioxid till organiska molekyler genom fotosyntes. I Umeå pågår omfattande forskning om nordiska mikroalger. Man har samlat in alger in från sjöar och älvar runt Umeå och gjort omfattande tester för att se om de kan användas, antingen direkt eller som råmaterial, för att producera biomassa på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

En doktorand vid Kemiska institutionen och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, Martin Plöhn, har experimenterat med att mata mikroalger med avloppsvatten från massa- och pappersindustrin. Han upptäckte att mikroalgerna växer både snabbare och bättre än när man använder energikrävande gödslade medier.

– Möjligheten att ersätta dyra medier med en avfallsprodukt som ändå behöver renas gör det här tillvägagångssättet superintressant och förmodligen också hållbart. Vi håller just nu på att göra beräkningarna tillsammans med medarbetare från Sveriges lantbruksuniversitet, säger Martin Plöhn.

Fördelen med PHB är att istället för att brytas ned till mikro- och nanoplast som stannar kvar i miljön, bryts det ned helt och hållet som vilket annat material som helst på en komposthög i trädgården, säger Martin Plöhn.
Kan bli PHB

Han såg också att avloppsvattnet får mikroalgerna att lagra mycket socker. Dessa sockerarter kan man sedan mata bakterier med för att producera en helt nedbrytbar bioplast som kallas polyhydroxybutyrat, eller PHB.

Den PHB som bildas kan extraheras från bakterierna och omvandlas till nästan alla slags plastartiklar som vi använder i vår vardag, till exempel flaskor, påsar eller förpackningar.

– Fördelen med PHB är att istället för att brytas ned till mikro- och nanoplast som stannar kvar i miljön, bryts det ned helt och hållet som vilket annat material som helst på en komposthög i trädgården. En annan fördel med odlingen av mikroalger är att avloppsvattnet renas och koldioxid avlägsnas från miljön. Allt detta görs av mikroalger som är anpassade till ljus- och temperaturförhållandena i norr, så det behövs ingen extra uppvärmning eller belysning, säger Martin Plöhn.

Återvinning av tungmetaller

Under projektet tittade forskarna också på föroreningar som finns i avloppsvatten, bland annat tungmetaller som är mycket vanliga i ett antal industrier, till exempel inom galvanisering och gruvdrift. I experiment såg de att mikroalger kan binda ganska höga koncentrationer av tungmetaller, även när de förekommer tillsammans.

– Pågående forskning visar att det kan finnas möjlighet att återvinna dessa metaller från mikroalgerna och återföra dem till industrin, vilket skulle kunna minska behovet av utökad gruvdrift och risken för miljöföroreningar, säger Martin Plöhn.

Martins Plöhns doktorandprojekt har finansierats av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Norska institutet för vattenforskning, NIVA.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Ny svensk forskning möjliggör att pappersfiber kan återvinnas fler gånger

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.
BjornSjostrand-900

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax