Metsä Board ökar sin kapacitet av falskartong i Husums bruk

PUBLICERAD: 25 januari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Metsä Board vill öka sin kapacitet av falskartong vid Husums bruk. I förprojektet ingår även en utvärdering av fabrikens hamnkapacitet. (Bild Metsä Board)

Metsä Board vill stärka sin position som ledande tillverkare av falskartong och planerar att öka sin kapacitet av falskartong vid Husums bruk. Företaget inleder ett förprojekt för att höja den årliga produktionskapaciteten på brukets kartongmaskin BM1 med cirka 200.000 ton.

Metsä Board skriver i ett pressmeddelande att förprojektsfasen även innefattar en utvärdering av fabrikens hamnkapacitet med avseende på ökade volymer av råmaterial och färdigvaror.

”Vi har haft en god tillväxt för vår falskartong de senaste åren”, säger Mika Joukio. (Bild Metsä Board)

Den planerade investeringen skulle ytterligare stärka kartongmaskinens position som den största falskartongmaskinen i Europa. Det slutliga investeringsbeslutet är avhängigt resultaten från förprojektsfasen och kan tidigast förväntas sommaren 2021, vilket då skulle innebära en möjlig upprampning av den nya kapaciteten med start under 2023.

”Vi har haft en god tillväxt för vår falskartong under de senaste åren. Den höga utnyttjandegraden för vår nuvarande produktionskapacitet är en begränsande faktor för framtida tillväxt. För att kunna säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt tillsammans med våra kunder, tittar vi nu på en potentiell kapacitetsutbyggnad. Husum som en integrerad fabrik skulle vara en effektiv plattform för vidareutveckling av Metsä Boards kartongverksamhet”, säger Mika Joukio, VD för Metsä Board.

Samtidigt meddelar Metsä Board i ett pressmeddelande att man uppgraderar massabruket i Husum i två faser under 2020-talet. Besluten innebär att företaget nu inleder processen att söka nytt miljötillstånd för Husums fabrik

I november 2020 fick Metsä Board ett ändrat miljötillstånd för den första uppgraderingsfasen. Slutligt investeringsbeslut för den första fasen togs i december 2020. Den första fasen består av en ny sodapanna och en ny turbin.

I den andra uppgraderingsfasen, som kommer att beslutas och genomföras senare under 2020-talet, ska de nuvarande två fiberlinjerna ersättas med en ny. Metsä Board kommer nu att starta processen att söka ett nytt miljötillstånd som även ska omfatta den planerade nya fiberlinjen. Processen börjar med internt förberedande arbete, följt av en tillståndsansökan senare under 2021.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax