Metsä Board miljardinvesterar i falskartong på Husums Bruk

PUBLICERAD: 10 augusti 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Flygfoto över Metsä Boards integrerade kartong- och massabruk i Husum, utanför Örnsköldsvik. (Bild Metsä Board)|”Det här är en betydande investering”, säger VD Mika Joukio. (Bild Metsä Board)

Metsä Board, som ingår i finska koncernen Metsä Group, ska investera drygt två miljarder kronor (210 miljoner euro) i ökad produktionskapacitet av falskartong vid sitt svenska kartong- och massabruk Husum, utanför Örnsköldsvik.

Metsä Board skriver i ett pressmeddelande att den nu beslutade investeringen, som inleddes som ett förprojekt i januari i år (Läs HÄR), stärker Metsä Boards position som en ledande  europeisk producent av falskartong. Investeringen är ett svar på en växande efterfrågan från kunderna på hållbart producerade förpackningsmaterial, som stödjer den cirkulära ekonomin.

Investeringen kommer att innebära att den årliga produktionskapaciteten på kartongmaskinen BM1 ökas från nuvarande 400.000 ton till 600.000 ton.

”Det här är en betydande investering”, säger VD Mika Joukio. (Bild Metsä Board)

Enligt bolaget ska den nya kapaciteten främst riktas mot de nordamerikanska och europeiska marknaderna, där efterfrågetillväxten på Metsä Boards premiumlättviktskartong förväntas fortsätta. Metsä Boards falskartong används bland annat i livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaförpackningar, samt i matserviceförpackningar.

”Det här är en betydande investering, som kommer att ge marknaden den extra kapacitet, som kunderna vill ha. Husum är en konkurrenskraftig integrerad fabriksanläggning och den pågående förnyelsen av massabruket kommer att ytterligare förbättra brukets produktionseffektivitet och miljöprestanda. Det är en utmärkt plattform för att öka kartongproduktionskapaciteten på ett hållbart sätt och utnyttja styrkorna hos nordlig färskfiber”, säger Mika Joukio, VD för Metsä Board.

Metsä Board skriver att investeringarna på cirka 210 miljoner euro fördelas över åren 2021–2024, med tyngdpunkt på 2022–2023. Investeringen kommer att finansieras med egna likvida medel och framtida kassaflöden från den löpande verksamheten. Husums hamnkoncept kommer att granskas separat, med hänsyn till de växande logistikvolymerna för hela Husums integrerade verksamhet, där nödvändiga potentiella investeringar kommer att beslutas senare.

Förberedande konstruktionsarbeten påbörjas i oktober 2021 i samband med fabrikens planerade årliga underhållsstopp. Upprampningen av den nya kapaciteten förväntas starta hösten 2023 och full produktionskapacitet beräknas vara uppnådd vid slutet av 2025.

Investeringen kommer att öka Metsä Boards årliga omsättning med cirka 200 miljoner euro. Dessutom beräknas investeringen ha en positiv påverkan motsvarande cirka 50 miljoner euro på bolagets jämförbara EBITDA per år. Försäljningstillväxt och EBITDA-förbättring förväntas uppnås i sin helhet under 2026.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax