Lysande utsikter för bioplast: Tredubbel ökning inom fem år

PUBLICERAD: 2 december 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Bioplaster förutspås få en tredubblad tillväxt under de kommande fem åren! (Bild © Weerapat Kiatdumrong | Dreamstime.com)

Bioplaster tycks gå en lysande framtid till mötes och den globala bioplastproduktionen förväntas tredubblas under de kommande fem åren, enligt en rapport från organisationen European Bioplastics (EUBP) och tyska nova-Institute. Rapporten presenterades i samband med EUBP:s årliga konferens.

Enligt rapporten kommer den globala produktionskapaciteten för bioplast att öka från cirka 2,4 miljoner ton 2021 till 7,5 miljoner ton 2026. Den främsta tillväxten väntas inom biologiskt nedbrytbart PBAT (polybutenedipattereftalat) – vars produktion nästan kommer att fyrdubblas – men även inom PBS (polybutensuccinat) och biobaserade PA (polyamider). Produktionen av polymjölksyra (PLA) kommer också att fortsätta växa tack vare ytterligare investeringar i PLA-produktionsanläggningar i Asien, USA och i Europa. Produktionskapaciteten för biobaserade polyolefiner, som PE (polyeten) och PP (polypropen), väntas också öka.

Biologiskt nedbrytbar plast, inklusive PBAT, PLA och polybutensuccinat (PBS) svarar för närvarande för drygt 64 procent (1,5 miljoner ton) av den globala bioplastproduktionskapaciteten. Biobaserad, icke biologiskt nedbrytbar plast, inklusive drop-in-lösningarna biobaserad PE och biobaserad PET (polyetentereftalat), samt biobaserad PA (polyamider), står för nästan 36 procent (0,8 miljoner ton).

Förpackningar är fortfarande det största användningsområdet för bioplast med nästan 48 procent (1,2 miljoner ton) av den totala bioplastmarknaden 2021.

”Vikten av en mer än 200 procents tillväxttakt inom de kommande fem åren kan inte överskattas. Före 2026 kommer bioplasternas andel av den totala globala produktionen av plast för första gången att passera tvåprocentsstrecket. Vår framgångsformel är en stark tro på vår industris förmågor, strävan efter kontinuerlig innovation och modet att göra de nödvändiga finansiella investeringarna”, förklarar François de Bie, ordförande för European Bioplastics.

Ur geografisk synpunkt stärker Asien sin position som ett stort produktionsnav inom bioplast: nästan 50 procent av all bioplast produceras för närvarande i asiatiska länder, medan nästan en fjärdedel av produktionskapaciteten finns i Europa. Men Europas och andra världsdelars (utom Asien) andelar kommer att minska avsevärt inom de kommande fem åren och år 2026 förutspås Asien svara för mer än 70 procent av den globala bioplastproduktionen.

”Vi kommer att se en imponerande ökning av bioplastproduktionen under de kommande åren. Detta kräver också utbyggnad av produktionsanläggningar. På så sätt kommer vår industri att kunna svara på den växande efterfrågan på bioplast”, säger Hasso von Pogrell, VD för European Bioplastics.

Den mark, som i dagsläget används för att odla förnybara råvaror för produktion av bioplast, motsvarar som tidigare endast 0,01 procent av den totala globala jordbruksarealen på 5 miljarder hektar. Med den beräknade tillväxten av global bioplastproduktion under de kommande fem åren kommer markanvändningsandelen för bioplast att öka, men uppgå till mindre än 0,06 procent.

”I förhållande till den tillgängliga jordbruksarealen är denna andel fortfarande minimal. Det finns alltså ingen konkurrens mellan produktionen av råvaror för bioplaster och produktionen av råvaror för livsmedel och foder”, säger Hasso von Pogrell.

Läs vidare

Spartips för wellpappindustrin och dess kunder

Wellpappindustrin kan spara material via en enkel åtgärd enligt brittisk konsult.
1673597177195x

Omni Polymers gillar att återvinna flexibla plastförpackningar

josef-nat

Välkomnar EU:s föreslagna PPWR-regler – med viss kritik

European Bioplastics välkomnar EU:s föreslagna s.k. PPWR-regler för förpackningar och bioplaster – men med viss kritik…
eu-regler-PN-utvald

Svensk Plaståtervinning fick pris som Årets Impact-bolag

På Dagens Industris Gasell-gala i Stockholms stadshus fick Svensk Plaståtervinning ta emot priset som Årets Impact-bolag.
plast-impact-utvald

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx