Landa Printing överraskade stort på Drupas presskonferens

PUBLICERAD: 2 april 2024
UPPDATERAD: 2 april
Det var en energisk och förberedd Benny Landa som återigen fick pressen ur stolarna. Det tryckta materialet som visades var alla på bestruket papper eller på plastmaterial med en efterföljande beläggning. Kvaliteten var, enligt min omedelbara bedömning, oklanderlig.

Med överraskande försäljningssiffror och presentationen av två nya tryckmaskiner var Landa en av de stora överraskningarna på Pre-Drupa Press Briefing i Düsseldorf i slutet av mars. Packnews var där.

Landa Printing lanserade Nanographic Printing med råge på Drupa 2012. Det utropades som en revolution inom tryckteknik, där man kunde skriva ut i stort sett vad som helst med något som närmade sig offsethastigheter. Då talades det om tretton tusen ark i timmen (en sida) i B1-format.

Det blev så hajpat att man fick betala för att stå i kö för att köpa en maskin. Sedan dess har det dragit ut på tiden med de första maskinerna och flera köpare hoppade av. Inklusive Scandinavian Print Group. På Drupa 2016 lyckades Landa, med den färgstarka Benny Landa i spetsen, förnya hajpen kring deras nya tryckteknik, med tillkännagivandet av de två maskinerna S10 för kartongtillverkning och S10P för kommersiellt förtryck och ytterligare tryck. Hastigheten sänktes dock till sextusen femhundra ark per timme och hälften så mycket vid utskrift på båda sidor.

Åtta år har nu gått. Vi har inte hört mycket från pater Landa under den mellanliggande perioden. De borde ha sålt några maskiner här och där, men ändå utan att få ett riktigt genombrott. Så kommer Landa lyckas hålla igång hajpen? Detta skulle visas på en lång 2,5 dagars pressträff i Düsseldorf med nitton olika presskonferenser. Landas var den sista på dag 2.

Energin finns kvar

Det ska sägas att Benny Landa fortfarande har grepp om sin publik – eller i alla fall pressen. Omgiven av ett stort antal personal (livvakter?) gick han in i pressrummet och fyllde det omedelbart med sin karismatiska närvaro. Han har fortfarande energin och tron ​​på att denna teknik kommer att revolutionera branschen.

Mycket bättre försäljningssiffror än väntat

VD Gil Oron började med att säga att Landa Printing successivt har investerat över en miljard Euro i utvecklingen av tekniken. Hittills har de fokuserat på att sprida tekniken i Europa, Mellanöstern och USA. Som ett resultat av detta har de etablerat produktionsanläggningar för tillverkning av förbrukningsvaror (främst tryckfärg) på tre olika platser, nämligen i Israel, Nederländerna och i USA.

Min personliga gissning var att de förmodligen hade upp till tjugo maskiner ute på marknaden. Det skulle vara lite mer än de jag hade hört talas om. Men behåll hatten och glasögonen på. Enligt Gil Oron har de sålt femtiofem maskiner hittills och hälften har sålts bara under det senaste året! Det tyder på att Landa håller på att få tag i marknaden.

Han sa också att de under de kommande åren, med konsolideringen i USA, Europa och Mellanöstern, kommer att börja sprida sitt engagemang till andra delar av världen.

Hastigheten ökar markant

På Drupa 2024 lanserar Landa Printing två nya maskiner. Detta är en uppgradering av befintliga S10 och S10P, som kommer att heta S11 respektive S11P. De riktar sig till samma segment. Den stora skillnaden är att hastigheten ökas med över sjuttio procent till elvatusen tvåhundra  ark per timme. Än är de dock inte uppe i de tretton tusen ark i timmen som de lovade vid starten. På frågan om varför det går så långsamt att komma upp i de hastigheter de aviserade 2012 svarar Benny Landa att utveckling tar tid och att de har varit mest måna om att nå högsta tänkbara kvalitet på en så bred mediebas som möjligt, och sedan utveckla farten efteråt.

Utöver den ökade hastigheten har Landa även arbetat med att använda AI (artificiell intelligens). På samma sätt som det till exempel är känt från Heidelberg samlar de in kontinuerliga data från de producerande maskinerna och bildar på så sätt en databas som kan hjälpa till att fatta operatörsoberoende beslut som bidrar till ökad produktivitet, mindre stillestånd, mindre energi – eller råvaruförbrukning etc. Det fanns inga ytterligare detaljer.

Företaget har för närvarande en produktionskapacitet på etthundra maskiner per år och räknar med att kunna skala upp ytterligare under de kommande åren.

Ny lösning för flexibel förpackning

Flexibiliteten att kunna trycka på de flesta material inklusive plast gör också att Landa vänder sig mot tillväxtmarknaden för flexibla förpackningar som trycks i rotation (bana). Därför meddelar Landa redan att de kommer att lansera W11, som är en roterande skrivare, senast på Drupa 2028. Det är lite oklart om det redan kommer att finnas någon form av prototyp eller beskrivning av W11 i montern på Drupa 2024. Men de brukar vara bra på att tända nyfikenhetens eld, så varför inte…?

Läs vidare

Intryck från Absolut Flexo Future- flexobranschen lever och mår bra

Att flexobranschen lever och mår bra måste vara huvudslutsatsen på heldagsarrangemanget som danska Flexo Forum och Sweflex hade satt ihop under namnet Absolute Flexo Future.
Publik

Fujifilm visar bland annat sin förstärkta B2-repertoar på Drupa

Tillsammans med mycket av Fujifilms omfattande repertoar kommer ett par nya B2-skrivare att visas i Fujifilms monter på Drupa.
drupa24_fujifilmx

Canon siktar mot förpackning och etiketter

På Drupa blir det tydligt att förpackningar och etiketter är produktområden som Canon nu siktar in sig på.
Drupa_Canonx

Konica Minolta lanserar ny B2 bläckstråleskrivare på Drupa

Med sina 2 400 m2 har Konica Minolta den sjunde största montern på Drupa. 150 personer kommer att ta emot besökarna. En ny B2 bläckstråleskrivare kommer att finnas i montern.
drupa24_konicax

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax