Lågkonjunkturen hotar redan jobben inom IKEM:s branscher

PUBLICERAD: 4 november 2022
UPPDATERAD: 25 januari


En ny undersökning från IKEM visar ett stort försäljningstapp för medlemsföretagen under kvartal tre. Index för exportförsäljningen (årstakt) har fallit lika brant som under inledningen av Coronapandemin. Lågkonjunkturen är här och utmaningarna är många med höjda räntor, skyhöga elpriser och fortsatt höga råvarupriser. Situationen har lett till att en fjärdedel av IKEM:s medlemmar överväger att varsla personal på grund av skenande energipriser.

Ingen av delbranscherna, plast/gummi, kemi eller läkemedel/raffinaderi, gick mot strömmen utan samtliga tappade i försäljningsvolym, men allra störst var tappet för plast- och gummiindustrin följt av kemiindustrin. För en majoritet av företagen (femtiotre procent) slutade perioden dessutom sämre än försäljningsprognoserna.

”IKEM-branscherna har historiskt sett legat tidigt i konjunktursvängningarna. Undersökningen för tredje kvartalet visar tydligt att lågkonjunkturen är här för våra medlemmar och det är troligt att resten av industrin kommer att följa efter. Vi står inför en tuff vinter för svenska industriföretag”, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Elkostnaderna är ett av de största orosmolnen för industriföretagen och jämfört med ett ”normalår” som år 2019 har elkostnaderna nästan dubblerats från sju till tretton procent av produktionskostnaderna.

Några medlemmar har redan stängt ned hela eller delar av produktionen som en konsekvens av de höga elpriserna. En tredjedel har själva investerat i egen elproduktion och tjugo procent överväger att göra det.  Inom plast- och gummiindustrin har trettioen procent av företagen redan sagt upp eller varslat personal. Samtidigt överväger en fjärdedel av samtliga IKEM-företag att varsla delar av personalen om uppsägning på grund av elpriserna.

”Ingen fråga oroar mer än elförsörjningen eftersom det skapar så stor osäkerhet både vad gäller pris och tillgång till el. Regeringens förslag till elstöd för södra Sverige kommer att mildra effekterna men problemet med bristande tillgång på el i mellersta och södra Sverige kvarstår. Kommer det inte ytterligare åtgärder från regeringens sida kommer jobb att gå förlorade och investeringar riskeras”, säger Carl Eckerdal.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x