Kvartalsresultat påverkades av produktionsproblem

PUBLICERAD: 10 februari 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Per Lindberg - low

BillerudKorsnäs lämnar sin bokslutskommuniké

Kommentar av  VD Per Lindberg:

”Trots det starka helårsresultatet, är det isolerade resultatet för fjärde kvartalet en besvikelse. Vi har haft ett tufft kvartal. Vi har förlorat volymer och drabbats av extrakostnader, men flera av våra produktionsenheter har satt nya produktionsrekord och vi har växt i enlighet med våra mål för affärsområdet Consumer Board. Affärsläget är tillfredsställande med stabil efterfrågan och stabila priser, och det lägre resultatet för fjärde kvartalet beror bara på interna faktorer.”

RESULTATET

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till MSEK 320, belastat av cirka MSEK 245 i oplanerade extrakostnader. Extrakostnaderna tillkom i samband med ombyggnader och högre kostnader än beräknat för underhåll i våra bruk. Vi har haft tekniska problem som tagit längre tid än planerat att ordna upp, vilket i sin tur lett till högre kostnader än beräknat och förlorade volymer. Dessutom hade vi en översvämning i Beetham. De totala extrakostnaderna för ombyggnader och åtföljande volymförluster uppgick till MSEK 150, och kostnadsökningen på grund av underhåll uppgick till ytterligare MSEK 95. Vi är inte alls nöjda med fjärde kvartalets resultat och vi måste dra lärdomar av det. Till följd av det har vi beslutat att senarelägga den planerade sista etappen av utbyggnaden av kartongmaskinen i Frövi, som var planerat för 2016. De redan genomförda ombyggnaderna ska möjliggöra kapacitetsökningen till 525 tusen ton per år under 2018. Det innebär att investeringsnivån för 2016 blir cirka MSEK 1 300, exklusive framtida omstruktureringsprojekt i Gruvön och Skärblacka.

MARKNADSUTSIKTER

Marknaden i stort har varit stabil och vi förväntar oss att detta ska fortsätta med normala efterfrågemönster och små lokala prisvariationer.

För affärsområdet Packaging Paper är marknaderna fortsatt stabila med normala säsongsvariationer under fjärde kvartalet. Som vi förutspådde var marknaden för brunt säckpapper svagare än normalt. Priserna var stabila i lokal valuta jämfört med föregående kvartal, dock med en viss nedgång för brunt säckpapper. Vi har inte kört produktionen med full kapacitet under kvartalet och vi har valt att producera massa i stället för papper i vissa enheter.

Trots produktionsproblemen under kvartalet och efterföljande ansträngda leveranssituationen inom Consumer Board, har affärsområdet lyckats leverera en volymtillväxt på 6 procent jämfört med föregående år.

Affärsområdet Containerboard hade en stark och stabil utveckling. Efterfrågan på fluting var fortsatt stark och priserna ökade. Linersegmentet uppvisade också stabil efterfrågan och stabila priser.

STRATEGI

En viktig del i vår strategi är innovation. Jämfört med 2013 har vi fem gånger så många utvecklingsprojekt, vi har ökat våra investeringar i FoU med 180 procent och fördubblat personalen inom forskning och utveckling. Vi kommer att fortsätta att utöka vår innovationskapacitet under 2016. Vi tror att dessa ansträngningar och projekt kommer att vara avgörande element för att stärka vår produktportfölj ännu mer och därigenom bidra väsentligt till vår lönsamma tillväxt.

Våra innovationsinsatser är inte bara inriktade på bättre och unika material, utan också nya tjänste- och affärsmodeller. Ett exempel är Paccess affärsmodell ”Managed Packaging” som kommer att integreras i Containerboard under 2016. Det betyder att vi till fullo kan utnyttja den affärsmodellen och öka den lösningsbaserade sidan av vår verksamhet. Till följd av det kommer vi också att byta namn på affärsområdet Containerboard till Corrugated Solutions. Andra exempel på nya affärsmodeller är de två kompletta förpackningssystemen från FibreForm Packaging och de tre Axello Zap-systemen som såldes under förra året.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.

RESULTAT

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 5 213 (5 124).
  • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,96 (1,56).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 320 (460).
  • Extrakostnader för ombyggnader och oplanerat underhåll uppgick till MSEK 245, vilket påverkade kvartalets resultat negativt.
  • Nettoomsättningen för helåret ökade med 5 procent och rörelseresultatet ökade med 36 procent jämfört med 2014.

UTDELNINGSFÖRSLAG

  • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,25 per aktie för 2015.

UTSIKTER

  • Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det första kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.
  • Genomsnittspriserna i lokal valuta beräknas vara stabila under första kvartalet.
  • Inga förändringar av vedpriserna förväntas för det första kvartalet.
  • Under 2016 kommer investeringsnivån sänkas till MSEK 1 300 i den nuvarande produktionsstrukturen, exklusive framtida omstruktureringsprojekt i Gruvön och Skärblacka.

Foto: Per Lindberg, BillerudKorsnäs

Läs vidare

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Senaste nytt

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Zoégas förpackningar anpassas för återvinning

Nestlé har anpassat hela Zoégas Professionals sortiment för återvinning.
z2

Orkla har överklagat förbudet mot Grummes förpackning

Orkla, som äger varumärket Grumme har nu överklagat Kemikalieinspektionens förbud mot deras nya förpackning.
Orklany

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006