Kvarglömda batterier brandfara hos Svensk Plaståtervinning

PUBLICERAD: 7 augusti 2020
UPPDATERAD: 25 januari

På Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala sorteras stora mängder plastförpackningar. Även plastbaserade icke-förpackningar, som felsorterats av konsumenter, hamnar i flödet och en del av dem innehåller kvarglömda batterier, som orsakar bränder i anläggningen. (Bild Peter Holgersson AB)|”Batterier, som är kvar i plastprodukter, är ett stort problem för oss”, säger Karin Petersson, Svensk Plaståtervinning. (Bild Peter Holgersson AB)

En stor andel av de plastprodukter, som hamnar i Svensk Plaståtervinnings stora anläggning i Motala, är icke-förpackningar, som dessutom ofta innehåller brandfarliga batterier.

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att förändrade levnadssätt och konsumtionsmönster under Covid-19-pandemin har gjort att plastanvändningen och sorteringen av plastförpackningar nu har ökat i Sverige. Men många hushåll slänger även plastbaserade icke-förpackningar i kärlen för plaståtervinning. En del av dessa felsorterade plastprodukter, som till exempel leksaker, eltandborstar, etc., innehåller dessutom kvarglömda batterier, vilket är en stor brandfara och som orsakat ett antal bränder i återvinningsanläggningen.

”Batterier, som är kvar i plastprodukter, är ett stort problem för oss”, säger Karin Petersson, Svensk Plaståtervinning. (Bild Peter Holgersson AB)

”Batterier, som är kvar i plastprodukter, är ett stort problem för oss i och med att de antänder och börjar brinna. Framförallt är det batterier, som är kvar i leksaker, men vi får även in ett stort antal cykelbatterier”, berättar Karin Petersson, operativ chef på Svensk Plaståtervinning.

Den stora mängden batterier som felaktigt källsorteras är ett stort problem för Svensk Plaståtervinning då de kan fatta eld, vilket både förstör maskinerna och leder till att räddningstjänsten får rycka ut.

Av allt som kommer till anläggningen i Motala beräknas 30–35 procent vara andra saker än plastförpackningar.

”Det är kanske inte självklart för alla hur de ska sorteras i och med att de innehåller plast, så då hamnar de hos oss”, säger Karin Petersson.

Att svenskar nu lämnar mer plast till återvinning är enligt Svensk Plaståtervinning ett resultat av ändrade levnads- och konsumtionsmönster under Corona-pandemin.

”Vi såg en tydlig effekt redan i mars, när svenskarna började vara hemma mer och en del också bunkrade varor. Uppgången gjorde att vi fick ansöka om att utöka transporterna till och från vår anläggning i Motala. Från mars till och med mitten på juni hade vi tagit emot cirka 23.400 ton plastförpackningar.”, säger Karin Petersson.

Skillnaden i plaståtervinningen mellan februari och april, när Sverige hade samhällsspridning av Covid-19, blev enligt Svensk Plaståtervinning hela 40 procent. Eftersom februari traditionellt är en låg månad volymmässigt innebär detta en ökning med 15 procent på helårsbasis.

I Motala har Svensk Plaståtervinning Europas effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar och kapaciteten på 120.000 ton per år är fullt tillräcklig för att kunna ta emot alla svenska hushållsförpackningar och sortera ut de vanligaste fraktionerna, så att de kan bli till nya plastprodukter. Även om återvinningen nu ökar i Sverige är det idag bara 15–20 procent av alla plastförpackningar, som används, som hamnar i Motala-anläggningen och blir till nya produkter. Resten går till förbränning, vilket är mycket sämre för klimatet. Att återvinna plast ger hela 30–40 procents lägre koldioxidutsläpp än förbränning.

”Allt fler har fått upp ögonen för plastens kretslopp och återvinning vilket är positivt. Nu hoppas jag att svenskarna fortsätter att sortera och återvinna mer plast”, säger Karin Petersson.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax