Konsumenterna föredrar pappersbaserade förpackningar

PUBLICERAD: 2 augusti 2023
UPPDATERAD: 2 augusti
Bild: Dreamstime

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar.

Enkäten försöker klarlägga konsumenternas föränderliga inställning till tryck, papper, pappersbaserade förpackningar och mjukpappersprodukter. Enkäten vände sig till mer än 10 000 konsumenter i 16 länder över hela världen, från Sydamerika och USA till Sydafrika och Europa, och utgör en bedömning av konsumenternas inställning till och tankar om pappersindustrin och dess produkter.

I takt med att antalet konsumenter som köper varor på nätet fortsätter att öka, växer medvetandet om valet av förpackning och förpackningsmaterialets miljöpåverkan. Resultaten av 2023 års enkät visar att allt fler konsumenter tror att pappersbaserade förpackningar är bättre för miljön än alla andra förpackningsmaterial.

Papper – det prioriterade och hållbara förpackningsvalet

Förpackningen har en extremt viktig betydelse för köpbeslutet eftersom den exponerar avgörande produktinformation och används för att bevara, skydda och öka produktkvaliteten. Förpackningar förekommer i många olika former, och förpackningsindustrin möter hela tiden kraven från konsumenter och värdekedjor med nya innovationer.

Konsumenterna ombads att välja vilket förpackningsmaterial de föredrar baserat på olika miljöfaktorer, utseende och fysiska egenskaper. De olika förpackningsmaterialen var papper/kartong, plast, glas och metall. Enkäten visade att papper/kartong favoriserades för 10 av totalt 15 egenskaper. Papper/kartong placerade sig högst för miljöfaktorer som komposterbara hemma (76 procent), bättre för miljön (55 procent) och enklare att återvinna (49 procent).

Konsumenterna har rätt när de tror att papper är enklare att återvinna. I Europa återvinns 82 procent av pappersförpackningarna, vilket är den högsta återvinningsgraden för alla förpackningsmaterial. Glas har en återvinningsgrad på 76 procent, metall 76 procent och plast endast 38 procent. (Eurostat, 2020)

Om man ser på de olika slags bärkassar som finns anser konsumenterna att papperspåsar är mest lämpade att komposteras (64 procent) och återvinnas (55 procent), och att de är tillverkade av förnybara material (38 procent).

Minska ej återvinningsbara förpackningar – vem är ansvarig?

När konsumenter, företag och regeringar söker nya sätt att minska avfall och skapa en mer hållbar, cirkulär ekonomi har användningen av ej återvinningsbara engångsförpackningar och deras inverkan på miljön hamnat i strålkastarljuset.

Enkäten visade att konsumenterna anser att regeringen måste göra mer för att minska användningen av engångsförpackningar som inte går att återvinna. När konsumenterna ombads gradera vem de anser har det största ansvaret för att minska användningen av ej återvinningsbara förpackningar, svarade 39 procent att regeringen och de lokala myndigheterna bär det största ansvaret. Det är en stor förändring av konsumenternas inställning jämfört med 2021, då 33 procent av dem ansåg att individen (dina personliga val) var mest ansvarig. Med det sagt är det fortfarande 19 procent av konsumenterna som menar att individen har ett ansvar för att minska mängden ej återvinningsbara engångsförpackningar.

Konsumenterna är medvetna om den påverkan som förpackningarna har på vår planet, och de kräver i allt högre grad att regeringar, varumärkesägare och återförsäljare ska göra mer för att säkerställa att förpackningen kan återvinnas i stor skala.

 

Om Two Sides enkät Trend Tracker

I januari 2023 genomfördes en global studie som omfattar 10 250 konsumenter av det internationella forskningsföretaget Toluna på uppdrag av Two Sides.

Nationella enkäter genomfördes i Argentina (400), Brasilien (1 000), Chile (350), Paraguay (200), Sydafrika (500), USA (1 000) samt i Europa Österrike (500), Belgien (600), Danmark (500), Finland (350), Frankrike (1 000), Tyskland (1 000), Italien (1 000), Norge (350), Sverige (500) och Storbritannien (1 000).

Enkäten genomförs vartannat år för att undersöka och förstå konsumenternas preferenser, upplevelser och inställning till tryck, papper och pappersförpackningar.

Two Sides är en icke vinstdriven organisation som på global nivå främjar tryck, papper och pappersförpackningar för deras unika hållbarhet och egenskaper. Two Sides medlemmar omfattar hela värdekedjan för tryck, papper och förpackningar som skogsbruk, massa, papper, förpackningar, tryckfärg och kemikalier, efterbehandling, publicering, tryck, kuvert och distributionsoperatörer.

Love Paper är global kampanj som lyfter fram de hållbara och attraktiva egenskaperna hos tryck, papper och pappersförpackningar. Kampanjen, som drivs av Two Sides, syftar till att berätta alla positiva sidor av tryck, papper och pappersförpackningar för konsumenter i hela världen, från miljöfördelarna till möjligheten att öka det mentala välbefinnandet, lärandet och kreativiteten

Läs vidare

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy