Konsolideringen fortsätter - Volati köper StrongPoint!

PUBLICERAD: 28 juni 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Nicklas Margård är chef för affärsområde Industri hos Volati. Han säger att köpet av Strong Point stärker Ettikettos position som en helhetsleverantör av etiketter.|Nicklas Margård är chef för affärsområde Industri hos Volati. Han säger att köpet av Strong Point stärker Ettikettos position som en helhetsleverantör av etiketter.

Konsolideringen av den svenska etikettbranschen formligen rusar fram. Nyligen köpte Nordvalls Lari Tryck och nu meddelar Volati att man köper StrongPoints etikettverksamhet i Sverige och Norge. Under förra året köpte man Märkas i Åstorp och Beneli i Helsingborg.

 

Volati har tecknat avtal om att förvärva etikettverksamheten från StrongPoint, en leverantör av tekniklösningar till detaljhandeln noterad på Oslobörsen. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsenheten Ettiketto inom affärsområde Industri. Det stärker Ettikettos erbjudande på den svenska marknaden och innebär ett strategiskt viktigt insteg på den norska marknaden. Den förvärvade verksamheten omsatte cirka 185 Mkr under 2020 med en EBITDA, exklusive IFRS-justeringar, om cirka 25 Mkr.

Förvärvet av etikettverksamheten från StrongPoint är det tredje synergistiska tilläggsförvärvet till Ettiketto under den senaste tolvmånadersperioden. Affärsenhetens omsättning på årsbasis har som ett resultat ökat från cirka 250 Mkr till cirka 750 Mkr och Ettiketto har idag en marknadsledande position i Sverige.

”Volati har en uttalad ambition att bygga starka affärsenheter som kan utvecklas genom förvärv. Målet är att några av dem på sikt ska utvecklas till egna affärsområden inom Volatikoncernen och Ettiketto är ett bra exempel på detta. Vi är glada över att nu också få möjligheten att förvärva StrongPoints etikettverksamhet som är ett av branschens bästa bolag. Förvärvet passar väl in i Ettikettos tillväxtstrategi och stärker oss som helhetsleverantör av etikettlösningar”, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.

StrongPoint har en stark position som leverantör av självhäftande etiketter till detaljhandeln och stödjer kunderna i hela kedjan från design till tryck. Företaget har två produktionsanläggningar – i Malmö och i norska Tangen – med den senaste utrustningen inom digital- och flexotryck. Antalet anställda uppgår till cirka 70.

”Det är med stor glädje som vi välkomnar StrongPoints etikettverksamhet till Ettiketto. Det är ett bolag vi följt länge och en av våra mest kompetenta branschkollegor. Verksamheten kännetecknas av goda marginaler och ett starkt kunderbjudande, inte minst inom digitaltryck i korta serier med snabb leverans. Förutom att förvärvet stärker vår position i Sverige ger det oss en tydlig tillväxtplattform i Norge, med lokal produktion, vilket är i linje med vårt allt starkare nordiska fokus. Precis som vid tidigare tilläggsförvärv har vi tydliga synergier och i detta fall ser vi en möjlighet att förbättra bolagets EBITDA ytterligare med cirka 50 procent”, säger Rikard Ahlin, vd för Ettiketto.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter. Slutförandet av transaktionen förväntas ske den 1 juli 2021 för den svenska verksamheten och den 1 september 2021 för den norska verksamheten. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2021.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy