Koncernövergripande bedömning av mänskliga rättigheter

PUBLICERAD: 5 februari 2015
UPPDATERAD: 5 februari

Stora Enso offentliggör idag resultaten av en koncernövergripande bedömning av mänskliga rättigheter i en rapport i samarbete med Danish Institute for Human Rights (DIHR). Stora Enso är ett av få företag i världen som offentligt redovisar resultaten av bedömningen av mänskliga rättigheter i produktionsenheter, virkesförsörjning, styrning av försörjningskedjan och relationer med lokalsamhällen.

Vid bedömningen undersöktes 43 områden rörande mänskliga rättigheter, bland annat arbetsrättigheter, samhällseffekter och kontroll av leverantörer och affärspartners. Bedömningarna genomfördes under 2014 som en del av Stora Ensos löpande due diligence-arbete och täckte över 90 enheter i 22 länder. I utvärderingen ingick även de samägda verksamheterna Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay samt samriskföretaget Bulleh Shah Packaging i Pakistan.

– Det här var en ny erfarenhet för oss, och vi har våra partners, i synnerhet DIHR, att tacka för den vägledning vi fått, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström.

– Vi inleder nu en fortsatt dialog med våra intressenter för att analysera resultaten och planera för åtgärder. Lanseringen av en handlingsplan för mänskliga rättigheter under 2015 kommer att ha högsta prioritet. Vi ser rapporten som en utgångspunkt och kommer sätta ambitiösa men realistiska delmål för att åstadkomma verklig förändring. Transparens leder till ökat ansvarstagande.

– FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter fastställer att företag ska förstå hur de kan orsaka eller bidra till negativa effekter på mänskliga rättigheter. Den här insikten är en förutsättning för att ett företag ska kunna anses vara hållbart, säger Allan Lerberg Jørgensen, chef för Human Rights and Development vid DIHR.

– Med rapporten visar Stora Enso det ledarskap som krävs för att leva upp till FN:s principer. Endast ett fåtal företag har genomfört en bedömning av mänskliga rättigheter av den här omfattningen.

De viktigaste koncernövergripande iakttagelserna i rapporten handlar om vissa brister i övervakningen av arbetsförhållanden för anställda på plats hos tredje part, främjande av mångfaldsarbete, förbättring av praxis för övertid och ingångslöner vid vissa enheter, förstärkning av riktlinjer för att skydda anställdas integritet, åtgärder för att underlätta kollektivförhandlingar, förbättring av arbetsmiljöarbete vid vissa enheter, utveckling av processer i samband med klagomål, förbättrad bedömning av miljömässig och social påverkan, utveckling av riktlinjer för säkerhetsledningssystem, fortsatt implementering av uppförandekoden för leverantörer och säkerställande att all påverkan på mänskliga rättigheter beaktas i ansvarsfull styrning av försörjningskedjan.

FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter råder företag att prioritera åtgärder där följderna är allvarliga eller oåterkallelig om de fördröjs. Stora Enso följer dessa rekommendationer och upprättar handlingsplaner för att prioritera vissa åtgärder – för allvarliga eller oåterkalleliga konsekvenser, eventuella rättsliga överträdelser och brister i Stora Ensos principer och riktlinjer – före utgången av andra kvartalet 2015.

I länder där Stora Enso upplever att det finns förhöjd risk för människorättsöverträdelser har företaget genomfört bedömningar med hjälp av extern tredje part och inspektioner på plats. Den oberoende ideella organisationen Fair Working Conditions har genomfört 13 besiktningar i enheter i Kina, Ryssland, Estland, Lettland och Polen. I Guangxi i Kina har Stora Enso samarbetat med DIHR. I Pakistan har en extern människorättskonsult hjälpt till med bedömningarna och vid försöksplantageverksamheten i Laos har Stora Enso samarbetat med Business for Social Responsibility (BSR).

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

Läs vidare

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}