Koncernövergripande bedömning av mänskliga rättigheter

PUBLICERAD: 5 februari 2015
UPPDATERAD: 5 februari

Stora Enso offentliggör idag resultaten av en koncernövergripande bedömning av mänskliga rättigheter i en rapport i samarbete med Danish Institute for Human Rights (DIHR). Stora Enso är ett av få företag i världen som offentligt redovisar resultaten av bedömningen av mänskliga rättigheter i produktionsenheter, virkesförsörjning, styrning av försörjningskedjan och relationer med lokalsamhällen.

Vid bedömningen undersöktes 43 områden rörande mänskliga rättigheter, bland annat arbetsrättigheter, samhällseffekter och kontroll av leverantörer och affärspartners. Bedömningarna genomfördes under 2014 som en del av Stora Ensos löpande due diligence-arbete och täckte över 90 enheter i 22 länder. I utvärderingen ingick även de samägda verksamheterna Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay samt samriskföretaget Bulleh Shah Packaging i Pakistan.

– Det här var en ny erfarenhet för oss, och vi har våra partners, i synnerhet DIHR, att tacka för den vägledning vi fått, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström.

– Vi inleder nu en fortsatt dialog med våra intressenter för att analysera resultaten och planera för åtgärder. Lanseringen av en handlingsplan för mänskliga rättigheter under 2015 kommer att ha högsta prioritet. Vi ser rapporten som en utgångspunkt och kommer sätta ambitiösa men realistiska delmål för att åstadkomma verklig förändring. Transparens leder till ökat ansvarstagande.

– FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter fastställer att företag ska förstå hur de kan orsaka eller bidra till negativa effekter på mänskliga rättigheter. Den här insikten är en förutsättning för att ett företag ska kunna anses vara hållbart, säger Allan Lerberg Jørgensen, chef för Human Rights and Development vid DIHR.

– Med rapporten visar Stora Enso det ledarskap som krävs för att leva upp till FN:s principer. Endast ett fåtal företag har genomfört en bedömning av mänskliga rättigheter av den här omfattningen.

De viktigaste koncernövergripande iakttagelserna i rapporten handlar om vissa brister i övervakningen av arbetsförhållanden för anställda på plats hos tredje part, främjande av mångfaldsarbete, förbättring av praxis för övertid och ingångslöner vid vissa enheter, förstärkning av riktlinjer för att skydda anställdas integritet, åtgärder för att underlätta kollektivförhandlingar, förbättring av arbetsmiljöarbete vid vissa enheter, utveckling av processer i samband med klagomål, förbättrad bedömning av miljömässig och social påverkan, utveckling av riktlinjer för säkerhetsledningssystem, fortsatt implementering av uppförandekoden för leverantörer och säkerställande att all påverkan på mänskliga rättigheter beaktas i ansvarsfull styrning av försörjningskedjan.

FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter råder företag att prioritera åtgärder där följderna är allvarliga eller oåterkallelig om de fördröjs. Stora Enso följer dessa rekommendationer och upprättar handlingsplaner för att prioritera vissa åtgärder – för allvarliga eller oåterkalleliga konsekvenser, eventuella rättsliga överträdelser och brister i Stora Ensos principer och riktlinjer – före utgången av andra kvartalet 2015.

I länder där Stora Enso upplever att det finns förhöjd risk för människorättsöverträdelser har företaget genomfört bedömningar med hjälp av extern tredje part och inspektioner på plats. Den oberoende ideella organisationen Fair Working Conditions har genomfört 13 besiktningar i enheter i Kina, Ryssland, Estland, Lettland och Polen. I Guangxi i Kina har Stora Enso samarbetat med DIHR. I Pakistan har en extern människorättskonsult hjälpt till med bedömningarna och vid försöksplantageverksamheten i Laos har Stora Enso samarbetat med Business for Social Responsibility (BSR).

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx