Klart med samarbete i Polen mellan Stora Enso och Tetra Pak

PUBLICERAD: 18 augusti 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Enso och Tetra Pak samarbetar och investerar i förbättrad återvinning av kartongbaserade dryckesförpackningar i Polen och andra länder i Central- och Östeuropa. (Bild Tetra Pak)

Det är nu klart att Stora Enso och Tetra Pak ingår samarbete för att tredubbla Polens återvinningskapacitet av kartongbaserade dryckesförpackningar. Genom investeringar på totalt 29,1 miljoner euro (ca 300 miljoner kronor) kommer man att bygga upp en heltäckande återvinningslösning, som avsevärt kommer att förbättra återvinningen i såväl Polen som resten av Central- och Östeuropa.

Beslutet om samarbetet är fattat efter en omfattande förstudie, som inleddes i slutet av år 2020 (Läs HÄR), och innebär att man kommer att uppföra en storskalig återvinningslinje för dryckeskartong vid Stora Ensos produktionsenhet i Ostrołęka i Polen. Den nya anläggningen kommer att tredubbla den årliga kapaciteten i Polen för återvinning av använda dryckeskartongförpackningar, från 25.000 till 75.000 ton. Detta innebär att Polens totala försäljningsvolym av kartongbaserade dryckesförpackningar kan återvinnas, plus det som kommer in från grannländer, inklusive Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Den totala investeringen ligger på 29,1 miljoner euro. Stora Enso kommer att investera 17 miljoner euro i en anläggning, som tillvaratar kartongfibrer. Tetra Pak investerar tillsammans med tjeckiska plaståtervinningsspecialisten Plastigram totalt 12,1 miljoner euro för att bygga en andra anläggning.

Även förpackningsmaterial som plast och aluminium kommer att tillvaratas och återvinnas separerat med hjälp av en patenterad separationsteknologi. Båda anläggningarna kommer vara i bruk i början av år 2023.

De separerade materialen kommer att återanvändas som råmaterial inom olika användningsområden. Återvunna kartongfibrer kommer att integreras i Stora Ensos återvunna kartong, medan separerade plaster och aluminium kommer att få nytt liv i form av olika produkter, såsom pellets och folier.

Målet med investeringen är att bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi på nationell nivå. Den kommer att ligga helt i linje med EU:s gröna giv. Insamlad kartong hanteras på ett miljövänligt sätt och de material, som utvinns vid återvinningsprocessen, återanvänds till fullo.

”Avsikten är förbättra återvinningen av dryckeskartong samt att utveckla lösningar, som effektivt återvinner alla förpackningskomponenter, inklusive polymer och aluminium. Jag är därför väldigt stolt över den här investeringen och det starka samarbetet med Stora Enso, som har gjort dessa framsteg möjliga. Samarbete är nyckeln till att förverkliga vår främsta ambition: en värld där alla kartongförpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till skräp”, säger Charles Brand, VD för Tetra Pak Europe & Central Asia.

”Stora Enso levererar förpackningsmaterial, som produceras från förnybara resurser. Tack vare det här initiativet kan vi avancera mot en högre återvinningsgrad. Vi är glada över att samarbeta med Tetra Pak i vad som kommer att bli ytterligare en milstolpe på väg mot den cirkulära framtid, som vi avser att förverkliga”, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

Läs vidare

Sainsbury´s minskar plastanvändningen och får klagomål från kunderna

Vi är alla konsumenter och inte alltid lätta att hantera för varumärkesägarna. Det visar det här exemplet från Storbritannien.
sains

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah

Alpla Group gör ny investering i svenska Blue Ocean Closures

Svenska start-up-en Blue Ocean Closures, som utvecklar fiberbaserade skruvkorkar, får nu en andra investering från österrikiske delägaren Alpla Group
blue-alpla-utvald

Treform satsar på egen energi med stor solcellsanläggning

Förpackningsföretaget Treform i Landskrona kommer år 2023 att starta en solcellsanläggning som ska ge 200.000 kWh egenproducerad el.
treform-solcell-utvald

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax