Kartong anpassas till marknadskraven

PUBLICERAD: 20 januari 2015
UPPDATERAD: 24 januari

IGG_PURE_1480

Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin flaggskeppsprodukt Invercote. Från och med sommaren 2015 förses den mest sålda kartongen i Invercote-familjen, Invercote G med en lättbestruken motsida.

– Allt fler varumärkesägare vill ha möjlighet till ett kvalitativt motsidestryck för att exempelvis trycka en färgton eller ett mönster som förbättrar igenkänning och stärker varumärket. Vi utvecklar Invercote steg för steg, och alltid i den riktning som våra kunder vill, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.

Invercote G har hittills varit trippelbestruken på trycksidan med en obestruken motsida och finns i ytvikter från 180 – 380 g/m2. Genom åren har den kommit att bli kvalitetsledande, framför allt beroende kombinationen av excellenta tryck- och folieringsegenskaper tillsammans med hög kvalitet och en lika hög kvalitetsjämnhet. Ett av många skäl att välja den som grafiskt eller förpackningsmaterial har varit den höga graden i förutsägbarhet i slutresultatet.

Motsidesbestrykningen gör att vitheten på motsidan justerats upp. Ljusbeständigheten, som redan tidigare varit marknadens bästa, har förbättrats ytterligare, något som har stor betydelse för att en förpackning ska se fräsch ut över tid på butikshyllan.

– Det här är ingen revolution, utan en anpassning till gradvis förändrade kundkrav. Men en förändring där vi också värnat om alla de egenskaper som återkommande gjort att Invercote i mätningar rankas som den europeiska kartongmarknadens starkaste varumärke av ledande varumärkesägare, fortsätter Arvid Sundblad.

Parallellt med introduktionen av den uppgraderade Invercote G så har företaget också både tydliggjort och förbättrat sitt serviceerbjudande under namnet ”Care by Iggesund”. Konstanta ledtider är målet, men också allt från snabb provservice och kunskapsförmedling till lokalt teknikstöd och transparent råvaruförsörjning.

– Den som väljer Invercote ska inte bara sova gott om natten. Han eller hon ska också vara förvissad om att slutresultatet kommer att bli bländande, slutar Arvid Sundblad.

Specifikationer och provmaterial för den uppgraderade uppgraderade Invercote finns tillgängliga från tidiga februari, och leveranserna börjar den 1 juli.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax