Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

PUBLICERAD: 22 februari 2024
UPPDATERAD: 22 februari
Johan Nellbeck kommer att lämna Holmen Iggesund.

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.

Beslutet att samla kartong- och pappersverksamheten är ett led i den fortsatta strategiska utvecklingen av koncernens verksamhet utifrån fyra väl definierade affärsområden, det vill säga skogsbruk, vatten- och vindkraft, träbearbetningsindustri och processindustriverksamhet.

Holmens strategi bygger på att världen är på väg mot en hållbar användning av energi och material. Processindustriverksamhet, där restskogsprodukter blir förnybara produkter, är en viktig del av Holmens cirkulära affärsmodell. Genom att sammanföra affärsområdena papper och kartong i ett kombinerat affärsområde ökar effektiviteten, konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna.

– Holmen har utvecklats positivt genom att skapa mervärde från den skog och mark vi äger. Genom att fokusera vår affärsmodell på fyra distinkta affärsområden, stärker vi vår strategiska förmåga, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund.

Ny produkt för transportförpackningar

Holmen har genom åren haft framgång med att utveckla både pappers- och kartongprodukter baserade på färsk träråvara och en i stort sett fossilfri produktionsprocess. Just nu byggs en pappersmaskin om för att stärka bokpappersverksamheten samtidigt som en ny produkt för transportförpackningar introduceras.
– Genom att samla vår processindustrikompetens i ett affärsområde ökar vi vår förmåga att utveckla vår verksamhet inom allt från konsumentkartong till transportförpackningar, böcker och tidningar, fortsätter Henrik Sjölund.

Johan Nellbeck lämnar

Processen med att integrera de nuvarande affärsområdena kommer att påbörjas omedelbart. Lars Lundin, idag chef för affärsområdet Holmen Paper, kommer att leda Holmen Board & Papers verksamhet. Johan Nellbeck, som för närvarande är chef för affärsområde Holmen Iggesund Paperboard, kommer att lämna Holmen när förändringarna har genomförts. På grund av organisationsförändringen kommer Holmen från och med första kvartalet 2024 att ändra rapporteringen till att delas in i fyra segment; skog, vatten- och vindkraft, trävaror samt kartong & papper.

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x