Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

PUBLICERAD: 22 februari 2024
UPPDATERAD: 22 februari
Johan Nellbeck kommer att lämna Holmen Iggesund.

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.

Beslutet att samla kartong- och pappersverksamheten är ett led i den fortsatta strategiska utvecklingen av koncernens verksamhet utifrån fyra väl definierade affärsområden, det vill säga skogsbruk, vatten- och vindkraft, träbearbetningsindustri och processindustriverksamhet.

Holmens strategi bygger på att världen är på väg mot en hållbar användning av energi och material. Processindustriverksamhet, där restskogsprodukter blir förnybara produkter, är en viktig del av Holmens cirkulära affärsmodell. Genom att sammanföra affärsområdena papper och kartong i ett kombinerat affärsområde ökar effektiviteten, konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna.

– Holmen har utvecklats positivt genom att skapa mervärde från den skog och mark vi äger. Genom att fokusera vår affärsmodell på fyra distinkta affärsområden, stärker vi vår strategiska förmåga, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund.

Ny produkt för transportförpackningar

Holmen har genom åren haft framgång med att utveckla både pappers- och kartongprodukter baserade på färsk träråvara och en i stort sett fossilfri produktionsprocess. Just nu byggs en pappersmaskin om för att stärka bokpappersverksamheten samtidigt som en ny produkt för transportförpackningar introduceras.
– Genom att samla vår processindustrikompetens i ett affärsområde ökar vi vår förmåga att utveckla vår verksamhet inom allt från konsumentkartong till transportförpackningar, böcker och tidningar, fortsätter Henrik Sjölund.

Johan Nellbeck lämnar

Processen med att integrera de nuvarande affärsområdena kommer att påbörjas omedelbart. Lars Lundin, idag chef för affärsområdet Holmen Paper, kommer att leda Holmen Board & Papers verksamhet. Johan Nellbeck, som för närvarande är chef för affärsområde Holmen Iggesund Paperboard, kommer att lämna Holmen när förändringarna har genomförts. På grund av organisationsförändringen kommer Holmen från och med första kvartalet 2024 att ändra rapporteringen till att delas in i fyra segment; skog, vatten- och vindkraft, trävaror samt kartong & papper.

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax