IVL-studie visar: Papper miljövänligare än plast

PUBLICERAD: 16 juni 2015
UPPDATERAD: 25 januari

"Resultaten utmanar uppfattningen att produktion av pappersförpackningar är mer energikrävande än produktion av plastförpackningar”|säger Lena Dahlgren

IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag av BillerudKorsnäs, slutfört en studie som jämför miljöprestandan mellan olika förpackningslösningar. I studien görs en jämförande livscykelanalys mellan plast å ena sidan och papper från BillerudKorsnäs å andra sidan. Resultaten visar att papper har betydligt bättre miljöegenskaper,  däribland 50-70 procent lägre utsläpp av växthusgaser. 

IVL:s studie tar fasta på hela produktlivscykeln från materialproduktion fram till dess att förpackningen slängs eller återvinns. Trots att det fanns skillnader i växthusgasutsläpp under transport och förpackningsproduktion till plastens fördel, visar resultaten att pappersprodukter ger upphov till klart mindre utsläpp totalt sett. 

Materialproduktion är för både plast- och pappersförpackningar den mest energikrävande delen av produktionen. Men enligt studien, som har granskats av Bureau Veritas, släpper plastproduktionen ut avsevärt mycket mer växthusgaser än motsvarande pappersproduktion.

”Resultaten av studien utmanar en vanligt förekommande uppfattning att produktion av pappersförpackningar totalt sett är mer energikrävande och därmed har en större klimatpåverkan än produktionen av plastförpackningar. En viktig anledning till att framställningen av de studerade förpackningarna från BillerudKorsnäs papper ger lägre utsläpp av växthusgaser är att processen till nästan uteslutande del drivs med förnybart bränsle. Dessutom är den totala energianvändningen i produktionen lägre”, säger Lena Dahlgren, projektledare vid IVL.

Plastnedskräpning är numera en angelägenhet för EU och nyligen klubbades ett beslut, som kommer att innebära en begränsning av plastanvändandet i Europa. Målet är att minska plastanvändandet per person från 200 plastpåsar per år till 90 plastpåsar per år inom de kommande fyra åren. Hur detta kommer att uppnås är upp till varje medlemsland att avgöra, men en tänkbar lösning är att öka användandet av papperskassar. 

”BillerudKorsnäs välkomnar beslutsfattarnas initiativ att genomföra åtgärder mot Europas nedskräpningsproblem. Pappers- och kartongförpackningar är självklart inte hela lösningen, det viktiga är att minska nedskräpning, oavsett material. Men i valet mellan plast och papper tror vi att våra produkter kan bidra positivt vad gäller såväl plastnedskräpning som klimatpåverkan, två av vår tids största hållbarhetsutmaningar”, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör vid BillerudKorsnäs.

Hela studien (på engelska)  kan du läsa/ladda ner via pdf-länken här:

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Elopak bygger sin första produktionsanläggning i Nordamerika

”I tidernas begynnelse” kom grunden för Elopaks Pure-Pak förpackningar från USA. Efter många år startas nu den första produktionsenheten i Nordamerika. Första halvåret 2025 ska den vara i drift.
Elopak_

Multivac bygger ny produktionshall i Tyskland

Multivac Group har nyligen genomfört en ceremoni som start för bygget av sin nya Wolfertschwenden #2 fabrik i Allgäu-regionen i södra Tyskland.
Multivac

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium