Investeringarna tar fart i livsmedelsindustrin

PUBLICERAD: 19 augusti 2014
UPPDATERAD: 19 augusti

Investeringstakten ökade för tredje kvartalet i rad inom den svenska livsmedelsindustrin. Investeringarna har inte ökat så mycket på fyra år, visar Livsmedelsföretagens konjunkturrapport för andra kvartalet i år. Samtidigt bidrar minskade råvarukostnader till ökat ekonomiskt utrymme för företagen.

Glädjeämnena under andra kvartalet för den svenska livsmedelsindustrin var inte knutna till försäljningen, utan handlade framförallt om att råvarukostnaderna utvecklades gynnsamt och att investeringstakten ökade ordentligt. För första gången sedan första kvartalet 2010, avtog råvarukostnaderna något i årstakt. Därmed bröts en drygt fyraårig serie av stigande råvarukostnader.

– Detta ger möjlighet till andhämtning för företagen och mer tid och kraft kan ägnas åt att utveckla produktportföljerna, inte minst i termer av ökade investeringar, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Som av en händelse redovisar företagen för det andra kvartalet 2014 den snabbaste ökningen av investeringarna sedan slutet av 2010. Det är tredje kvartalet i följd som investeringstrenden pekar uppåt.

– Det finns uppenbarligen en ökad framtidsoptimism om livsmedelsproduktionen i Sverige,
säger Carl Eckerdal.

I konjunkturrapporten konstateras att prognostiserade rekordskördar i Sverige och globalt ser ut att skapa press neråt på råvarupriserna även framöver. I media har det redan spekulerats om att de sjunkande råvarupriserna bör leda till minskade svenska konsumentpriser på livsmedel.

– Sambandet har mellan prisutvecklingen på råvaror och svenska konsumentpriser på livsmedel har varit svag under de senaste tio åren, konstaterar Carl Eckerdal.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Läs vidare

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

Ökade efterfrågan på förpackade livsmedel ger ökade maskininvesteringar säger en prognos fram till år 2026.
glada påsar

Bio-PET i stället för fiber i äggförpackning

För ovanlighetens skull en nyhet som berättar om ett byte från fiber till plast.
quail-biopet-utvald

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Senaste nytt

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Zoégas förpackningar anpassas för återvinning

Nestlé har anpassat hela Zoégas Professionals sortiment för återvinning.
z2

Orkla har överklagat förbudet mot Grummes förpackning

Orkla, som äger varumärket Grumme har nu överklagat Kemikalieinspektionens förbud mot deras nya förpackning.
Orklany

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006